De StemWijzer test uw politieke voorkeur aan de hand van 26 stellingen.

Start de StemWijzer 

 
Toegankelijke versie van de StemWijzer
speciaal ontwikkeld voor visueel gehandicapten

Aan de Stemwijzer  Zaanstad  doen de volgende partijen mee:

Klik op een partijlogo om naar de partijwebsite te gaan.

StemWijzer

In deze StemWijzer zijn alle partijen die aan de verkiezingen meedoen vertegenwoordigd.

U beantwoordt de stellingen met Eens, Geen van beide of Oneens.

Na beantwoording van alle stellingen kunt u de onderwerpen aangeven die voor u extra belangrijk zijn.

StemWijzer is ontwikkeld door

Stelling 1

De gemeente moet woningbouw toestaan op alle lege plekken aan de Zaan.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 2

De gemeente moet stoppen met het 4-uurs parkeerbeleid voor fietsen in het centrum van Zaandam.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 3

Horecaondernemers mogen zelf beslissen hoe laat ze dicht gaan.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 4

De parkeertarieven in het centrum van Zaandam moeten omlaag.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 5

De gemeente moet meer gebruik maken van cameratoezicht.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 6

Zaanstad moet geluidsnormen voor industrie blijven toepassen die strenger zijn dan de landelijke regels.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 7

Fietsers moeten voorrang krijgen bij stoplichten.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 8

Zaanstad moet geen geld steken in topsport.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 9

Zaanstad moet meer vrijplaatsen krijgen voor het spuiten van graffiti.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 10

Van sociale huurwoningen die vrijkomen moet de helft naar mensen uit Zaanstad gaan.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 11

De gemeente moet ervoor zorgen dat buurtwinkelcentra blijven bestaan.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 12

De gemeente moet bijstandsfraude harder aanpakken.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 13

Alle vestigingen van de bibliotheek moeten open blijven.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 14

De gemeente moet geld vrijmaken om in elke dorpskern een loket te openen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 15

Zaanstad moet uitgeprocedeerde asielzoekers onderdak bieden, ook als ze niet aan hun uitzetting meewerken.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 16

Omdat er al zoveel kantoorgebouwen leegstaan, mag de gemeente geen toestemming meer geven voor de bouw van nieuwe kantoren.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 17

Zaanstad moet stoppen met bezuinigen op cultuur.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 18

De afvalstortplaats Nauerna moet direct sluiten.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 19

De grens voor subsidie voor arme kinderen om deel te nemen aan sport en cultuur moet omhoog naar 120% van het sociaal minimum.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 20

De Onroerend Zaak Belasting (OZB) moet omlaag.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 21

Bij belangrijke beslissingen moet de gemeente een referendum houden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 22

Zaanstad moet zich inzetten voor de komst van een hogeschool.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 23

De winkels in Zaanstad mogen op zondag open blijven.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 24

Hulpverleners in de jeugdzorg moeten aanwezig zijn op scholen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 25

In tijden van bezuinigingen moet de gemeente geen geld steken in subsidies voor zonnepanelen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 26

Er mogen meer windmolens komen langs het Noordzeekanaal.

Eens Geen van beide Oneens

tip

Toelichting

Waarom is een partij het Eens of Oneens met de stelling? Raadpleeg de toelichtingen van de partijen.

bekijk
StemWijzer is ontwikkeld door

Geef aan welke stellingen u extra belangrijk vindt.


Tip

Extra Belangrijk

Welke onderwerpen vindt u extra belangrijk? Wanneer u met de muis over het onderwerp beweegt verschijnt de complete stelling. Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat. Het is overigens niet verplicht om belangrijke onderwerpen aan te geven. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Ga verder’.

StemWijzer is ontwikkeld door

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat.


Tip

Kies partijen

Alle partijen die in Zaanstad vertegenwoordigd zijn staan standaard aangevinkt. Maar u kunt hier ook een eigen selectie maken, van minimaal drie partijen. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Naar resultaat’.

StemWijzer is ontwikkeld door

Meeste overeenstemming met: 


   
PvdA  
VVD  
Zaanse Onafhankelijke Groepering  
D66  
GroenLinks  
SP  
CDA  
DZ  
Zaanse Inwonerspartij  
Partij voor Ouderen en Veiligheid  
ROSA  
Christen Unie  
Partij voor de IJsbaan  
PB  
   
 

Vergelijk mijn standpunten met die van de partijen

Laat alleen de stellingen zien die ik belangrijk vind

Mijn mening

 

Hoe zijn de meningen in de gemeente verdeeld? Uw antwoord staat in blauw.

  • Eens
  • Oneens
  • Geen van Beide
  • Sla deze vraag over
Totaal 0 deelnemers

Belangrijke onderwerpen

Totaal 0 Deelnemers

Welke onderwerpen hebben van de gebruikers van de StemWijzer extra gewicht gekregen. Hieronder de onderwerpen in afnemende volgorde van belangrijkheid.

Thema Aantal
Zaan
4-uurs parkeerbeleid
Horecaondernemers
Parkeertarieven
Cameratoezicht
Geluidsnormen
Fietsers voorrang
Topsport
Graffiti
Sociale huurwoningen
Buurtwinkelcentra
Bijstandsfraude
Bibliotheek
Loketten dorpskernen
Asielzoekers
Kantoren
Bezuinigen cultuur
Afvalstortplaats
Subsidiegrens
OZB
Referendum
Hogeschool
Zondag open
Jeugdzorg
Zonnepanelen
Windmolens

Deel dit resultaat

Volg ProDemos


 

Over ProDemos

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stimuleert hen om hierin een actieve rol te spelen. Om zoveel mogelijk mensen bij de politiek te betrekken, werkt ProDemos op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau.
Minister Plasterk
bezoekt ProDemos
Den Haag: activiteiten op en rond het Binnenhof

In Den Haag biedt ProDemos een omvangrijk programma op en rond het Binnenhof. Jaarlijks worden hier duizenden scholieren, studenten, leden van politieke organisaties, toeristen en andere geïnteresseerden ontvangen. Met rondleidingen, debatten, exposities, simulaties en cursussen leren zij meer over politiek, democratie en rechtsstaat.

In het land: samenwerking met gemeenten, provincies en rechtbanken

Om mensen bij de democratie en de rechtsstaat te betrekken werkt ProDemos in het hele land samen met gemeenten, provincies, rechtbanken en onderwijsinstellingen. ProDemos ondersteunt lokale initiatieven om burgers en openbaar bestuur met elkaar te verbinden.

Voor scholen: van politieke excursie tot kant-en-klaar lesmateriaal

Voor docenten die zoeken naar een levendige invulling van hun lessen maatschappijleer of geschiedenis heeft ProDemos een breed scala aan mogelijkheden: politieke excursies, gastlessen, rollenspellen en divers lesmateriaal over actuele onderwerpen.

Kenniscentrum: een uitgebreid informatiebestand en doe-websites

ProDemos doet gevraagd en ongevraagd onderzoek naar de democratie en de rechtsstaat. Ook geven we informatieve publicaties uit over de politiek, die vaak gratis te downloaden zijn. Op internet is ProDemos actief met digitale tools om de burger te betrekken bij politiek en besluitvorming. Bekende voorbeelden zijn de StemWijzer en de Begrotingswijzer.


Meer informatie: www.prodemos.nl

 
 

PvdA: Oneens

De Zaan is het hart en kwaliteitsdrager van de Zaanstreek. Wonen aan de Zaan is uniek en kan nog verder gestimuleerd worden, maar de Zaan moet ook toegankelijk en zichtbaar blijven voor alle andere Zaankanters en bezoekers van onze streek.

VVD: Eens

De VVD wil de stad nog mooier maken. Er zijn een hoop lege plekken aan de Zaan waar gebouwd kan worden. Dit kan met woningen maar ook met combinaties van wonen en werken. Gedwongen vertrek van de bedrijven is daarbij geen optie.

Zaanse Onafhankelijke Groepering: Geen van beide

Woningbouw, uitbreiding van infrastructuur, uitbreiding van bedrijfsterreinen en het behoud van het landelijke gebied, moeten in evenwicht zijn. Ook aan de Zaan mag wel gebouwd worden, maar niet geheel dicht bouwen. Waardevolle gebieden in onze gemeente moeten absoluut behouden blijven.

D66: Oneens

Deze stad is dichtbebouwd, groene gebieden zoals tussen Wormerveer en Westknollendam moeten worden gekoesterd.

GroenLinks: Oneens

De Zaan is van ons allemaal en daarom is het goed dat er nog open plekken langs de Zaan zijn met zicht op ons water. Deze willen we als GroenLinks juist koesteren. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de Zaan bereikbaar blijft voor recreatieve doeleinden.

SP: Eens

Om onze mooie natuur- en weidegebieden te sparen, moeten we zoveel mogelijk binnenstedelijk bouwen, zoals dat heet. Als er nog lege plekken zijn binnen de bebouwde kom aan de Zaan - zoals De Hemmes of in Zaandijk bijvoorbeeld - dan vindt de SP dat we moeten kijken of daar geen woningen gebouwd kunnen worden. Wat ons betreft wel zoveel mogelijk betaalbare woningen, daar is verreweg de meeste vraag naar.

CDA: Eens

Langs de Zaan is het fantastisch wonen. Bovendien moeten nieuwe woningen binnenstedelijk gebouwd worden zodat de groene weide behouden blijft.

DZ: Oneens

De Zaanoevers zijn wat Democratisch Zaanstad betreft eigenlijk te vol. Gedeeltelijk komt dit historisch gezien door bedrijvigheid die afhankelijk was en is van transport en aanlevering over water. Open plekken aan de Zaan, moeten onzes inziens niet ten prooi vallen aan de opgave om binnenstedelijk te verdichten, daar zijn genoeg andere mogelijkheden voor. Laten wij koesteren wat wij hebben, en de Zaan zoveel als mogelijk benaderbaar maken en houden.

Zaanse Inwonerspartij: Geen van beide

Eens eerst lege plakken bouwen, maar hoeft niet perse langs de Zaan te zijn er zijn meer plekken om te herbouwen.

Partij voor Ouderen en Veiligheid: Eens

Naast woningbouw kan er ook worden gedacht aan kleine plantsoentjes waar ouderen bij mooi weer op bankjes van het uitzicht kunnen genieten en speelplaatsen voor kinderen.

ROSA: Eens

Zaanstad is een stad waar wonen en werken al eeuwenlang naast elkaar plaatsvindt. Dat wil ROSA zo houden en dat kan ook als er een goede afstemming is tussen wonen en werken. Langs de Zaan zijn diverse lege plekken die in aanmerking komen voor woningbouw. Dat heeft de voorkeur van ROSA boven het volbouwen van weer een nieuw groengebied.

Christen Unie: Oneens

Alle inwoners van Zaanstad moeten kunnen genieten van uitzicht op de Zaan. Woningbouw op alle lege plekken zou dat onmogelijk maken. De Zaan is van ons allen.

Partij voor de IJsbaan: Eens

De lege gaten opvullen om nieuwe Vinex wijken in natuurgebieden te voorkomen, is een goede zaak. Daarbij moet serieus gedacht worden aan generatiebestendige woonruimte.

PB: Eens

De wachtlijsten voor woningen zijn veel te lang. Bouwen dus waar het kan.

PvdA: Oneens

De PvdA is voorstander van het 4-uursparkeerbeleid. Door dit beleid kunnen mensen die het centrum willen bezoeken of snel een boodschap moeten doen de fiets dichtbij het centrum parkeren. Voor forenzen die in verband met werk langer willen parkeren, moeten wel voldoende stallingen in de omgeving van het station aanwezig zijn.

VVD: Eens

De VVD gaat een tweede grote fietsenstalling in het centrum van Zaandam realiseren en een stalling bij het station. Dit biedt voldoende ruimte. Tot die tijd is deze tijdelijke maatregel wel nodig.

Zaanse Onafhankelijke Groepering: Geen van beide

Voor reizigers die met het openbaar vervoer gaan, zijn er nu meer dan voldoende fietsparkeerplaatsen (iets verder lopen) aanwezig. Zonde als het winkelend publiek de fiets niet kwijt kan. Als de spooroverbouwing klaar is, inclusief fiets-parkeren dichtbij het station, dan stoppen met de 4-uurs parkeerverbod.

D66: Eens

In plaats van over te gaan tot dergelijke maatregelen moeten er simpelweg aantrekkelijker en meer fietsparkeerplaatsen komen in Inverdan.

GroenLinks: Eens

De 4-uurs maatregel heeft al een positief effect gehad. De maatregel is ervoor bedoeld om te zorgen dat er voor winkelend publiek genoeg parkeerplaatsen beschikbaar blijven. GroenLinks gaat ervan uit dat er binnen afzienbare tijd genoeg parkeerplaatsen voor fietsen zijn om de 4-uurs maatregel te beëindigen.

SP: Eens

De SP wil het fietsen zo aantrekkelijk mogelijk maken, ook het fietsparkeren bij de stations. Het beboeten van langparkeerders is niet iets om trots op te zijn en zeker geen reclame voor Zaanstad! Er moeten andere oplossingen komen voor de parkeerproblemen. Misschien valt er iets te doen aan het fietsverbod voor forenzen op weg naar de fietsenstalling, dan is er immers nog geen winkelend publiek.

CDA: Eens

Zolang Inverdan niet af is, is deze maatregel nodig, daarna moet hij zo snel mogelijk worden afgeschaft.

DZ: Eens

De regelzucht in Zaanstad gaat steeds verder. Democratisch Zaanstad is van mening dat fietsen niet hinderlijk geparkeerd mogen worden om zodoende hulpverleners of mensen die slecht ter been zijn te belemmeren, maar wij zien geen oplossing in deze maatregel.

Zaanse Inwonerspartij: Eens

Er is te weinig ruimte om overal je fiets kwijt te kunnen, dus mag men wat ons betreft stoppen met de 4 uur zone. Maar zorg wel voor meer gelegenheid om je fiets kwijt te kunnen

Partij voor Ouderen en Veiligheid: Eens

Bij het ontwerp van Inverdan werden auto's geweerd, maar met fietsers en ouderen werd onvoldoende rekening gehouden. Plaats fietsenrekken op de Gedempte Gracht welke bedoeld zijn voor het winkelende publiek waardoor het centrum voor ouderen met hun fiets ook beter toegankelijk wordt.

ROSA: Eens

Het gemeentelijk beleid ademt op dit moment de sfeer uit van fietsertje pesten. Sta je iets langer dan 4 uur in het centrum, dan loop je de kans dat je rijwiel plotseling verdwenen is. Meegenomen door de gemeente. Wat een krankzinnig beleid. Dit college gedraagt zich als een boertje dat in de grote stad het verkeer gaat regelen.

Christen Unie: Oneens

De binnenstad moet goed bereikbaar zijn voor bezoekers van het centrum. Als je langere tijd wil doorbrengen in het centrum is het fietsenpakhuis een prima optie.

Partij voor de IJsbaan: Eens

Deze regel is het gevolg van onvoldoende nadenken van ons college bij het inrichten van het centrum. Mooie megalomane gebouwen neerzetten, daar is het goed in. Nadenken over infrastructuur: een dikke onvoldoende. Deze belachelijke regel moet worden afgeschaft ook al omdat naleving onmogelijk is en veel arbeid en kosten veroorzaakt.

PB: Eens

Met dit beleid ontmoedig je het het gebruik van de fiets terwijl we juist het fietsen volop willen stimuleren ipv het autogebruik.

PvdA: Oneens

De PvdA is geen voorstander van vrije openingstijden omdat het kan bijdragen aan overlast en meer gespreide inzet van de politie. Vooral de toename van drankgebruik en drankmisbruik en de verschuiving van cafébezoek ziet de PvdA als neveneffecten.

VVD: Eens

Horeca-gelegenheden moeten open kunnen zijn wanneer zij dat willen. Wel dient overlast bij de café's door de betreffende ondernemers zelf, in samenwerking met de politie, bestreden te worden. VVD Zaanstad is voorstander van het strenger aanpakken van overlastplegers.

Zaanse Onafhankelijke Groepering: Eens

Horecaondernemers mogen zelf beslissen hoe laat ze dicht gaan. Daar zijn we het volkomen mee eens. De horeca moet er wel voor zorgen dat er geen overlast is voor de omgeving.

D66: Eens

D66 houdt niet van betutteling. Bovendien, de huidige regel dat iedereen voor 3-uur binnen moet zijn, leidt juist vaak tot onnodige hectiek rond die tijd.

GroenLinks: Eens

GroenLinks is voorstander van levendige uitgaansgebieden met ruime openingstijden.

SP: Eens

Het is geen goede zaak als alle kroegen op hetzelfde tijdstip sluiten. De kans op overlast van grote groepen bezoekers die tegelijk op straat worden gezet, zelfs al is dat alleen maar geluidsoverlast, is groot. Bij serieuze overlast zullen portiers en politie hun handen vol hebben. Als mensen meer geleidelijk huiswaarts gaan, zal dat de rust ten goede komen. Hou het gezellig, zegt de SP!

CDA: Oneens

Om duidelijkheid te scheppen moeten alle horecazaken op hetzelfde tijdstip dicht. Zo kun je ook het beste werken aan veiligheid en de overlast beperken.

DZ: Eens

Vrije sluitingstijden in plaats van venstertijden resulteert in spreiding waardoor de overlast afneemt, bleek uit ook uit de evaluatie van de gemeente Utrecht. Wanneer bars en discotheken niet allemaal tegelijk sluiten, ontstaat er ook geen geconcentreerde leegloop. Dat voorkomt irritaties en agressie onder het uitgaanspubliek.

Zaanse Inwonerspartij: Oneens

Als men zelf bepaald hoe laat krijg je verschillende sluitingstijden en is handhaven erg moeilijk

Partij voor Ouderen en Veiligheid: Eens

Vrije sluitingstijden zorgen voor minder overlast. Omdat het uitgaanspubliek zich hierdoor niet gelijktijdig naar buiten begeeft, wat tot incidenten kan leiden.

ROSA: Eens

Gespreide sluitingstijden leiden tot minder overlast in de buurt. Je krijgt dan niet op een bepaald tijdstip een enorm aantal cafébezoekers tegelijk op straat. Dat is vaak aanleiding tot vechtpartijtjes, schreeuwen en vernielingen.

Christen Unie: Oneens

De ChristenUnie is van mening dat variabele sluitingstijden de veiligheid niet ten goede komen. Het werkt overlast in de hand. De gemeente stelt de sluitingstijden vast in overleg met alle betrokkenen om het uitgaan gezellig te houden.

Partij voor de IJsbaan: Eens

Vrijheid blijheid. Gebleken is dat zelfregulering het beste werkt. De horeca moet daarbij wel de zelfdiscipline opbrengen om de jeugd van drankgebruik af te houden.

PB: Eens

Mensen die 's avonds lang werken moeten ook de mogelijkheid hebben de horeca te bezoeken na het werk.

PvdA: Geen van beide

Net als bij de OZB wil de PvdA de lasten zo laag mogelijk houden. De tarieven dienen in ieder geval vergelijkbaar te zijn met de tarieven in omliggende steden. Parkeerbelasting is enerzijds een inkomstenbron voor de Gemeente om de openbare ruimte netjes te houden en parkeervoorzieningen mogelijk te maken, maar ook om het parkeren in het centrum te reguleren.

VVD: Eens

Betaald parkeren is uitsluitend bedoeld om parkeeroverlast tegen te gaan en niet als melkkoe voor de gemeente. De VVD wil de parkeermeters in Krommenie, Wormerveer, Zaandijk en Koog aan de Zaan vervangen door blauwe zones. De tarieven voor vergunningen worden bevroren.

Zaanse Onafhankelijke Groepering: Geen van beide

Geen ‘Amsterdamse parkeertarieven’, in ons Zaanstad. Om het parkeren in het centrum te verminderen wordt ”zonering” van de parkeertarieven voorgesteld: aan de randen van de centra’s betaalbare parkeermogelijkheden. Na evaluatie in 2014 van de huidige praktijk van betaald parkeren, zo nodig bijstellen. Blauwe zones zijn ook een optie.

D66: Oneens

Ze zijn voor een stad als de onze marktconform. Betaald parkeren moet echter wel nut hebben. D66 is voorstander van meer blauwe zones.

GroenLinks: Oneens

De tarieven zijn vergelijkbaar met de tarieven in andere gemeenten. Mede vanwege het feit dat het aantal bezoekers is gestegen, ziet GroenLinks geen redenen om de tarieven naar beneden bij te stellen. Het betalen moet wel gemakkelijker gemaakt worden; de tijd die je nu kwijt bent met het kopen van een kaartje vindt GroenLinks onacceptabel.

SP: Oneens

De SP is zeer kritisch over het huidige parkeerbeleid van de VVD-wethouder. Dat er met parkeergeld tonnen moeten worden opgehaald om tekorten aan te vullen, is geen goede reden voor parkeerbeleid. Maar in het centrum van Zaandam is het gewoon erg druk. Veel mensen komen er voor een dagje uit, om te winkelen, als toerist... En Inverdan is mooi geworden! Dan mag je best wel wat betalen om daar je auto te mogen parkeren. Het is het waard!

CDA: Oneens

De tarieven zijn eerlijk en het helpt om parkeeroverlast te voorkomen, zodat bewoners ook kunnen parkeren en dat moet ook het doel zijn. Het gaat niet om geld verdienen.

DZ: Eens

Beter parkeerbeleid, in omvang en prijs! De parkeerdruk in sommige gebieden in Zaanstad is aanzienlijk. Democratisch Zaanstad is van mening dat bij nieuwbouw minimaal twee parkeerplaatsen per woning moeten worden gerealiseerd. Waar de fysieke ruimte in bestaande woongebieden aanwezig is, vinden wij dat de gemeente meer parkeerplaatsen moet aanleggen. Het actuele parkeerbeleid biedt hiervoor absoluut geen soelaas. In het verleden heeft men bij nieuwbouwprojecten onvoldoende oog gehad voor de lokale infrastructuur. In het verleden legde Democratisch Zaanstad op dit probleem al sterk de nadruk en zal dit blijven doen.

Zaanse Inwonerspartij: Eens

Het is aan de hoge kant, er is ook geen enkele dag dat men niet hoeft te betalen. Dit nodigt niet uit om gezellig naar Zaanstad te komen winkelen, ivm de parkeerkosten

Partij voor Ouderen en Veiligheid: Eens

De parkeertarieven zijn nu een melkkoe en dienen nu slechts tot het aanvullen van het gat in de begroting. Verlaging van de tarieven zal leiden tot meer bezoek aan het centrum, wat goed is voor de plaatselijke middenstand en de parkeerdruk in naastgelegen wijken zal verlagen.

ROSA: Oneens

Volgens ROSA zijn de parkeertarieven in vergelijking met andere steden niet hoger. Bovendien is het centrum ook op andere manieren goed bereikbaar. Hoe lager de tarieven, hoe meer overlast het parkeren van auto's veroorzaakt voor de omliggende buurten.

Christen Unie: Eens

Dit is goed voor de lokale ondernemers. Ook wil de Christenunie dat er aan de rand van het centrum een gratis parkeer mogelijkheid blijft. Ook moet er een gratis uur parkeren zijn bij grote bouwactiviteiten. Dit als compensatie voor inwoners en ondernemers.

Partij voor de IJsbaan: Eens

De hoge parkeertarieven zijn een gevolg van het megalomane gat in de hand van het college van B&W. De hele parkeernota ademt de sfeer van financiën op orde brengen maar is nadelig voor de aantrekkelijkheid van Zaanstad als winkelgebied. .

PB: Oneens

Wij willen het autogebruik niet stimuleren.

PvdA: Geen van beide

Het inzetten van cameratoezicht moet in beginsel tijdelijk zijn en ertoe dienen om extreme overlast te bestrijden. De PvdA vindt dat cameratoezicht alleen ingezet moet worden als andere maatregelen niet meer toereikend zijn.

VVD: Eens

VVD Zaanstad wil zorgen voor meer veiligheid op straat en cameratoezicht helpt daarbij.

Zaanse Onafhankelijke Groepering: Eens

De Z.O.G. vindt dat preventief fouilleren in deze tijd helaas een noodzaak is. Het cameratoezicht is geëvalueerd en draagt bij aan een veiliger omgeving. Het cameratoezicht mag zo nodig worden uitgebreid als onveilige plekken in Zaanstad ontstaan. Ouders van minderjarige criminele jongeren moeten op hun eigen verantwoordelijkheid worden aangesproken,.

D66: Oneens

Maatregelen op het terrein van openbare orde moeten vooral adequaat zijn. Het gevaar of de overlast moet bestreden worden zonder over te gaan tot symboolpolitiek. D66 is zuinig op de privacy van onze inwoners.

GroenLinks: Oneens

Uit onderzoek blijkt dat cameratoezicht de veiligheid niet verhoogt. Er wordt overigens al behoorlijk veel gebruikgemaakt van cameratoezicht in Zaanstad. GroenLinks hecht zeer veel belang aan de bescherming van de privacy.

SP: Oneens

Big Brother is watching you. Big Data, EPD, WiFi-tracking, face recognition... Waar gaat dit heen? Camera's kunnen incidenteel worden gebruikt als aanvulling of als er werkelijk geen alternatief is. Je moet je vrij en onbekommerd kunnen bewegen, dat is ook veiligheid. Camera's vangen geen boeven, agenten doen dat. Sociale veiligheid vraagt om toezicht en meer personeel, niet om meer hightech en mindere menselijk contact.

CDA: Eens

Cameratoezicht is een goedkope manier om overlast te voorkomen en de sociale veiligheid te vergroten.

DZ: Eens

Cameratoezicht levert een aantoonbare bijdrage aan de verbetering van de veiligheid. Gemeenten mogen, indien dat noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde conform artikel 151c van de Gemeentewet, gebruikmaken van cameratoezicht in openbare ruimten (gebieden waar over het algemeen veel mensen samenkomen en waarvoor de gemeente verantwoordelijkheid draagt), zoals uitgaanscentra, wegen en pleinen. In Zaanstad is dit bijvoorbeeld op de Dam in Zaandam erg wenselijk.

Zaanse Inwonerspartij: Eens

Niet overal allen daar waar toezicht nodig is en grote problemen zijn. Wij denken dat er bij grote concentraties horeca gelegenheden camera toezicht voldoende moet zijn.

Partij voor Ouderen en Veiligheid: Oneens

Cameratoezicht op en rond de uitgaanscentrums lijkt ons voldoende.

ROSA: Oneens

Het uitlezen van camerabeelden leidt in veel gevallen niet tot aanhouding van wetsovertreders, maar kost wel veel geld en politie-inzet. De privacy van mensen staat bij ROSA hoog in het vaandel. De meeste mensen gedragen zich voorbeeldig en dus is cameratoezicht niet gewenst.

Christen Unie: Eens

In uitgaansgebieden en winkelcentra kunnen camera's crimineel gedrag voorkomen en de pakkans van criminelen vergroten. Cameratoezicht moet ingebed zijn in goede wetgeving.

Partij voor de IJsbaan: Oneens

Cameratoezicht is niet de oplossing. Handhaving van regels en streng straffen bij overtreding werkt beter. Haal het schorriemorrie van de straat.

PB: Eens

Eens, omdat veiligheid van burgers en bedrijven boven de privacy van mensen gaat.

PvdA: Oneens

Helaas is dat niet mogelijk. In de praktijk wordt al regelmatig van die strengere geluidsnorm afgeweken. Door die strengere geluidsnorm kunnen minder woningen worden gebouwd of worden de bouwkosten door aanvullende eisen onevenredig hoog.

VVD: Oneens

Voor Zaanstad, waar werken en wonen dicht bij elkaar liggen, volstaan de landelijke normen voor geluidsoverlast prima.

Zaanse Onafhankelijke Groepering: Oneens

De landelijke regels voor geluidsnormen zijn al streng genoeg. Zaanstad wordt gehinderd in gewenste ontwikkelingen als die de geluidsnormen strenger blijft handhaven.

D66: Eens

En sterker nog, aangezien veel van onze industrie midden in woongebied staat, moet de gemeente in samenwerken met deze ondernemers om geluids- en geuroverlast nog verder terug te brengen. De gemeente ontwikkelt daarbij een voor bedrijven aantrekkelijke regeling.

GroenLinks: Eens

GroenLinks is zeer trots op de industrie die van oudsher in Zaanstad bestaat. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een schonere en duurzamere industrie. Het Zaans Proeflokaal is daar een mooi voorbeeld van. Met diverse grote ondernemingen in de Zaanstreek zijn afspraken gemaakt om de (binnenstedelijke) milieubelasting fors terug te dringen. Voor geluidsnormen geldt hetzelfde.

SP: Geen van beide

Geen toelichting gegeven

CDA: Oneens

De landelijke regels zijn streng genoeg. Bedrijven moeten vanwege de werkgelegenheid de ruimte houden om te kunnen blijven bestaan.

DZ: Oneens

De geluidsnormen zoals die gelden ingevolge de Wet geluidhinder dienen te worden gehanteerd.

Zaanse Inwonerspartij: Oneens

Wij vinden dat de landelijke tegels scherp genoeg zijn, en zouden wat ons betreft ook voor Zaanstad gelden. Hiermee voorkom je dat de industrie uit gaat wijken naar andere plaatsen die wel de landelijke norm hanteren.

Partij voor Ouderen en Veiligheid: Eens

Het is voor de bewoners van Zaanstad van belang dat zij in een goede leefomgeving wonen en werken. Daarom moet Zaanstad de geluidsnormen voor de industrie blijven toepassen.

ROSA: Eens

Er zijn veel gebieden in Zaanstad die ernstige overlast ervaren van geluid zoals bijvoorbeeld het Westelijk havengebied. Anders dan ROSA wenst, heeft dit college juist die geluidsnormen vergroot. Geluidsoverlast kan bij mensen veel ergernis en gezondheidsproblemen veroorzaken. Met de beschikbare technieken kan geluid van industrie worden verminderd.

Christen Unie: Geen van beide

De Zaanstreek is van oudsher bekend om te wonen en te werken. Dit moet ook in de toekomst mogelijk blijven.

Partij voor de IJsbaan: Eens

Zaanstad zoekt de grenzen op van de landelijke regels i.p.v. strenger te zijn. Wij zouden deze stelling willen uitbreiden met alle vormen van overlast. Wel moet ervoor worden gezorgd dat onze lokale industrieën, zoals de voedselindustrie, levensvatbaar blijven. Kolenopslag en grootschalige benzine-opslag in het westelijk havengebied horen daar niet bij.

PB: Oneens

Niet doen, dat werkt remmend op het aantrekken van meer industrie naar Zaanstad.

PvdA: Geen van beide

Het gebruik van de fiets moet verder gestimuleerd worden. Daar waar het mogelijk is moet het ook voor fietsers aantrekkelijk gemaakt worden. Op een aantal plekken moeten fietsers voorrang krijgen. Dat is echter niet altijd mogelijk of wenselijk. Daarom is de PvdA ook niet uitgesproken voor of tegen.

VVD: Oneens

De VVD wil dat alle verkeersdeelnemers snel en veilig op de plaats van bestemming kunnen komen.

Zaanse Onafhankelijke Groepering: Geen van beide

Fietsers moeten voorrang krijgen bij stoplichten daar waar het kan, maar dat is niet overal mogelijk. De doorstroming van het snelverkeer moet soms voorrang krijgen.

D66: Eens

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Eens

GroenLinks is dé fietspartij van Zaanstad, daarom is een goed fietsbeleid een van de speerpunten in ons verkiezingsprogramma. Wij willen verkeerslichten die "fietsvriendelijker" zijn afgesteld.

SP: Eens

Geen toelichting gegeven

CDA: Eens

In de centra hebben fietsers en voetgangers voorrang. Zo voorkom je ook dat fietsers en voetgangers door rood gaan.

DZ: Oneens

Democratisch Zaanstad neemt aan dat de stelling betrekking heeft op een kruispunt met vier richtingen groen. Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) geeft geen uitsluitsel over de vraag wie dan voorrang heeft. Bij een verkeerslicht in werking vervallen alle andere voorrangsregels (rechts gaat voor, haaientanden). Dat geldt dus ook voor een verkeerslicht met tegelijk groen. De voorrang tussen verschillende fietsers bij een tegelijk groen regeling is dan ook formeel niet geregeld. Wij zijn van mening dat zo een situatie onwenselijk is.

Zaanse Inwonerspartij: Eens

Iets eerder dan het snelverkeer kan veel ellende oplossen. En niet te lang laten wachten dan rijdt men gewoon door.

Partij voor Ouderen en Veiligheid: Geen van beide

Natuurlijk dient rekening te worden gehouden met fietsers, maar wanneer auto's hierdoor langdurig stil moeten staan is dit een slechte ontwikkeling voor het milieu en de doorstroming van het verkeer.

ROSA: Eens

ROSA is van mening dat de fiets in Zaanstad een heel goed vervoermiddel is. Heel veel mensen beseffen dat gelukkig ook. Maar het fietsgebruik kan nog meer gestimuleerd worden. Onder meer door het wachten voor stoplichten te verkorten. Gelukkig worden hier en daar al fietslussen aangebracht in het wegdek, zodat het licht op groen springt als de fietser arriveert.

Christen Unie: Oneens

Doorstroming van zowel auto als fietsverkeer is voor de CU belangrijk. Met slim afstemmen van stoplichten is er nog een hoop winst te behalen voor iedere verkeersdeelnemer.

Partij voor de IJsbaan: Oneens

Wij vinden dit een vreemde stelling. Hoe kan dat worden geregeld? En moeten voetgangers dan wachten?

PB: Eens

Met dien verstande dat dit het verkeer niet in gevaar brengt,

PvdA: Oneens

De PvdA is voorstander van topsport, het ontwikkelen van talenten in de sport past bij de ambities van de PvdA. De PvdA is terughoudend om topsport te subsidiëren. De PvdA wil door goede faciliteiten topsport stimuleren. Goede faciliteiten kosten geld en daarom zijn we het ook met deze stelling eens.

VVD: Oneens

De VVD wil sport voor iedereen en wil dat talenten zich kunnen ontwikkelen. De VVD investeert dan ook drie miljoen euro in de Zaanse sport.

Zaanse Onafhankelijke Groepering: Geen van beide

Topsport mag zeker gewaardeerd en gestimuleerd worden maar in deze tijd met grote bezuinigingen zijn er andere prioriteiten.

D66: Eens

D66 kiest voor breedtesport.

GroenLinks: Eens

Topsport heeft weliswaar een voorbeeldfunctie en stimuleert mensen om te gaan sporten, maar GroenLinks vindt het vooral belangrijk dat sport voor iedereen bereikbaar is. Wij kiezen daarom allereerst voor de breedtesport in plaats van topsport. Hierdoor wordt sport bereikbaar voor oud en jong, rijk en arm, dik en dun, en ook voor inwoners met een fysieke of verstandelijke beperking.

SP: Eens

Liever ziet de SP dat de gemeente breedtesport ondersteunt. De SP vindt het een prima plan om subsidie te geven aan sport in de Zaanstreek, als we er het geld voor vrij kunnen maken. Maar niet aan topsport of Olympische ambities. De SP ziet liever jongens en meiden uit de buurt voetballen op een trapveldje en de buurvrouw baantjes trekken in het zwembad. In plaats van geld te stoppen in de topsport en dure accommodaties willen wij het geld liever besteden aan breedtesport.

CDA: Eens

Zaanstad moet geld steken in breedtesport. Zodat iedereen kan sporten want dat is van groot belang voor het welzijn van mensen.

DZ: Oneens

Topsport is ook ondernemen! Democratisch Zaanstad staat voor het inlossen van oude beloften aan sportverenigingen. Afspraak is afspraak! Veel sportverenigingen hebben weet van toezeggingen door voormalige wethouders en soms van een burgemeester. Meerdere sportclubs wachten inmiddels al meer dan 25 jaar op uitvoering van bijvoorbeeld verhuizingen. Topsport is ook ondernemen, en dat weten wij in Zaanstad maar al te goed met ca. 60.000 actieve sporters binnen onze gemeentegrenzen. Topsport versterkt breedtesport maar krijgt in Zaanstad, door gebrek aan financiële ondersteuning, dan wel faciliteiten, geen kans.

Zaanse Inwonerspartij: Geen van beide

In accomodaties als het kan maar niet tegen elke prijs, sponsoring van clubs niet doen.

Partij voor Ouderen en Veiligheid: Oneens

Dit kan Zaanstad verder op de kaart zetten, maar alleen als de begroting dit toelaat. Het mag niet zo zijn dat hierdoor nog verder wordt gekort op ouderenzorg.

ROSA: Eens

ROSA vindt het belangrijk dat iedereen, jong en oud, kan sporten. Omdat het een leuke vrijetijdsbesteding is, maar ook omdat het de gezondheid en de sociale contacten bevordert. Wat ROSA betreft wordt breedtesport ondersteund. Voor topsport moeten andere financiers gevonden kunnen worden.

Christen Unie: Eens

Topsport is belangrijk maar breedtesport heeft een toegevoegde waarde voor alle Zaankanters. De ChristenUnie wil dat alle inwoners gemakkelijk kunnen sporten.

Partij voor de IJsbaan: Eens

Als we moeten kiezen geven wij de voorkeur aan breedtesport. Het gezond houden van iedereen is voor ons belangrijker dan een medaille voor een enkeling.

PB: Oneens

Daar waar je sporters hebben die topprestaties kunnen leveren, moet dat financieel mogelijk worden gemaakt. Verenigingen alleen kunnen dat niet opbrengen.

PvdA: Geen van beide

De PvdA is tegen het gebruik van graffiti in de openbare ruimte of op eigendommen van anderen. Door het creëren van meer vrijplaatsen voor het spuiten van graffiti zou het gebruik van graffiti in de openbare ruimte minder kunnen worden, maar ook het tegenovergestelde is een mogelijkheid.

VVD: Oneens

Het bekladden van andermans eigendommen moet worden aangepakt. Het uitbreiden van het aantal vrijplaatsen helpt niet om de overlast van graffiti tegen te gaan.

Zaanse Onafhankelijke Groepering: Eens

Er zijn een klein aantal vrijplaatsen aangewezen waar de jeugd zich kan uitleven. Kijken of er ruimte is voor een aantal extra vrijplaatsen waar de graffitispuiters hun kunstwerken op aan kunnen brengen zonder het aangezicht in de wijken te bederven. Het straatbeeld verpaupert als niet tijdig wordt schoongemaakt. Jongeren dienen zelf na een heterdaad de boel schoon te maken of reinigingskosten te betalen.

D66: Eens

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Eens

Er zijn heel wat graffiti-kunstenaars in Zaanstad. GroenLinks vindt dat daar best meer vrijplaatsen voor mogen komen, bovendien kan het de stad verfraaien.

SP: Eens

Geef jongeren de ruimte, de jeugd heeft de toekomst. Geef jongeren hun plekken om hun talenten te tonen en met elkaar te 'battelen'. Graag meer plekken als het skatepark en vrijplaats A8chterna!

CDA: Oneens

Er is voldoende gelegenheid voor graffititspuiters.

DZ: Oneens

Democratisch Zaanstad is van mening dat er voldoende graffiti vrijplaatsen in Zaanstad zijn, gezien het feit dat zij hoofdzakelijk voor tags gebruikt worden, waarschijnlijk omdat het vaak niet in het oog springende plaatsen zijn. Voor jongeren die willen groeien en die echte caracters, pieces zetten of painters zijn, vinden wij dat die best een prominente plek in de stad mogen innemen.

Zaanse Inwonerspartij: Oneens

Er zijn plekken waar dat kan, maar je ziet ook het spoor wat men achterlaat naar en van die vrije plekken. Hooguit 3 van de plakken als onder de A8

Partij voor Ouderen en Veiligheid: Eens

Graffiti spuiten op eigendommen van derden dient te worden bestreden. Zij die dit toch doen moeten de kosten voor herstel betalen. Daarom is het goed om meer vrijplaatsen te creëren.

ROSA: Eens

Graffitti is inmiddels een kunstvorm die niet meer weg te denken is uit de stedelijke omgeving. Maar dan wel op plekken waar het kan en mag! Op de vrijplaatsen kunnen mooie kunstwerken ontstaan. Het her en der achterlaten van zogenaamde "tags" (handtekeningen) vindt ROSA vervuiling die tegengegaan moet worden.

Christen Unie: Eens

Er moet ruimte zijn voor graffiti-kunst. Bepaalde locaties daarvoor aanwijzen. De rest van de stad moet graffiti-vrij zijn.

Partij voor de IJsbaan: Eens

Als dat het links en rechts afschuwelijke besmeren van onze gebouwen en schuttingen voorkomt zijn we voor. En strenger straffen voor overtreders. Boetes en schoonkrabben.

PB: Oneens

Met zulke vrijplaatsen werk je bandeloosheid in de hand en bovendien is het ontsierend voor de stad.

PvdA: Eens

De PvdA is in beginsel tegen het plaatsen van hekken om steden. Iedereen moet vrij zijn om zich te vestigen waar men wil. Om de wachtlijsten en de wachttijd van gemiddeld 8 jaar terug te dringen, pleit de PvdA er al jaren voor om mensen uit Zaanstad tijdelijk voorrang te geven en 50% van de sociale huurwoningen naar mensen uit Zaanstad te laten gaan.

VVD: Oneens

De VVD wil niet bepalen wie er wel en niet in Zaanstad mag komen wonen. Er zijn voldoende sociale huurwoningen voor Zaankanters die het echt nodig hebben.

Zaanse Onafhankelijke Groepering: Eens

Er komen maar mondjesmaat sociale huurwoningen vrij in Zaanstad op dit moment, maar ook in de naaste toekomst zien we nog geen ander perspectief. Woningbouwcorporaties moeten meer terughoudend zijn in het fors ophogen van de huur als een sociale huurwoning vrijkomt.

D66: Oneens

D66 bekijkt de woningmarkt regionaal. Andere gemeenten moeten juist een kleiner gedeelte toewijzen aan "eigen inwoners" zodat mensen zelf kunnen kiezen waar ze wonen.

GroenLinks: Eens

Het is belangrijk dat er voor inwoners van Zaanstad voldoende betaalbare woningen zijn. Daarnaast vinden wij het zeer belangrijk dat er meer woningen komen voor jongeren en starters op de woningmarkt. De wachttijd voor starters bedraagt op dit moment circa 8 jaar. Dat moet omlaag worden gebracht!

SP: Oneens

We moeten niet de schaarste verdelen, maar het tekort aan betaalbare woningen oplossen. Meer sociale huurwoningen bouwen dus, hier in Zaanstad en ook in de regio. Daar mag de gemeente Zaanstad best meer in investeren, vindt de SP. En dan mag de PvdA die al tientallen jaren bestuurt in Zaanstad haar partijgenoten in Den Haag en Amsterdam er wel op aanspreken dat ze geen verhuurderheffing door moeten voeren en niet zoveel sociale huurwoningen moeten slopen. Want daardoor worden Amsterdammers steeds vaker gedwongen om hier te huren. Bouw liever sociaal!

CDA: Eens

Bij een tekort aan sociale huurwoningen moeten Zaankanters in de hun eigen streek kunnen blijven wonen.

DZ: Eens

Democratisch Zaanstad is het ten dele eens met de voorrang die aan onze plaatsgenoten wordt verleend bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Wij vinden dat het totale toewij-zingsbeleid niet klopt en willen voorrang voor onze plaatsgenoten bij de keuze voor elke soort woning. Onze kinderen moeten bij ons in de buurt kunnen wonen, als ze dat willen.

Zaanse Inwonerspartij: Eens

Ook de jonge woningzoeker met weinig middelen moet een kans krijgen op eigen huisje. Wij vinden dat meer dan 50 % voor eigen inwoners beschikbaar moet zijn.

Partij voor Ouderen en Veiligheid: Geen van beide

Eigenlijk zijn wij van mening dat dit 100% moet zijn. De wachttijden voor jonge woningzoekenden uit Zaanstad is veel te lang. Mensen die in Zaanstad wonen of werken moeten voorrang krijgen ten opzichte van woningzoekenden uit andere gemeenten.

ROSA: Oneens

Zaanstad doet in regionaal verband mee aan het toewijzen van huurwoningen. Daar zijn afspraken over gemaakt die ROSA respecteert. ROSA maakt zich grote zorgen over de lange wachtlijst voor starters. Wij zullen ons inzetten om de wachtduur voor een woning te verkorten. Onder meer door het herbestemmen van kantoorpanden (bijvoorbeeld via LosVast makelaars).

Christen Unie: Eens

De wachtlijsten zijn nog steeds te lang. Zaankanters moeten voorrang krijgen omdat de stad hun thuis al is. De ChristenUnie ziet graag dat mensen de mogelijkheid hebben te wonen in de buurt van familie. Het voorrang geven van inwoners is dus beter voor de stad en de woningzoekenden.

Partij voor de IJsbaan: Oneens

Wanneer ben je "een mens uit Zaanstad"? Waarom 50%? Dit is een onvolwassen stelling die bij naleving geen enkele bijdrage levert aan de leefbaarheid van Zaanstad.

PB: Eens

Tegelijk zeggen wij: geen absoluut protectionisme maar wel Zaanse burgers eerst helpen.

PvdA: Eens

Buurtwinkelcentra zijn de sleutel naar een aantrekkelijke woonomgeving. De bedrijvigheid die plaatsvindt draagt wezenlijk bij aan de kracht van de wijk. Naast het creëren van nieuwe werkgelegenheid en economische groei, is ondernemerschap daarnaast goed voor de integratie en arbeidsparticipatie. Ook door investeringen in panden en bedrijfsomgeving, dragen bedrijven bij aan de leefbaarheid van een wijk.

VVD: Eens

Bewoners bepalen zelf wel waar ze boodschappen doen. De winkel om de hoek is belangrijk voor de buurt. De VVD wil minder regelzucht zodat het vestigen en openhouden van winkels eenvoudiger is. Lege winkelpanden moeten ook snel een andere functie kunnen krijgen.

Zaanse Onafhankelijke Groepering: Geen van beide

Voorzieningen in alle kernen in heel Zaanstad zijn van groot belang. De gemeente moet ook daarin een stimulerende en ondersteunende rol vervullen. Aandacht voor het aantrekkelijk houden en maken van de wijkwinkelcentra vindt de Z.O.G. daarbij van groot belang. Het mag er niet toe leiden dat de aandacht voor Inverdan maakt dat de overige winkelgebieden in Zaanstad worden vergeten. Ook deze winkelcentra dragen in belangrijke mate bij aan de economie en de werkgelegenheid.

D66: Oneens

Het beschermen van buurtwinkels is niet een taak van de gemeente.

GroenLinks: Eens

Buurtwinkels zijn ongelooflijk belangrijk voor de leefbaarheid van een wijk. Die leefbaarheid in de wijken is een van de speerpunten in het verkiezingsprogramma van GroenLinks.

SP: Eens

De SP vindt bereikbare voorzieningen in elk dorp en in elke wijk van belang. Daarom zijn we ook tegen de dreigende sluiting van vestigingen van De Bieb en voeren we actie en doen we voorstellen voor het behoud van de buurthuizen. Winkelcentra horen daar ook bij! Lokaal hebben we actie gevoerd tegen de sluiting van Zaanse postkantoren en ons in de raad verzet tegen de vrije winkelsluiting, omdat dat een bedreiging is voor de kleine winkeliers.

CDA: Oneens

Buurtwinkelcentra zijn heel belangrijk maar de ondernemers bepalen zelf wat voor hen een goede plek is om een winkel te hebben. De gemeente kan wel helpen, door bijvoorbeeld goede auto- en fietsparkeervoorzieningen te scheppen.

DZ: Oneens

Dit is geen taak van gemeenten. Wel is Democratisch Zaanstad van mening dat de gemeente Zaanstad de mogelijkheid tot het vestigen van buurtwinkels kan creëren door daarvoor in bestemmingsplannen de ruimte te bieden.

Zaanse Inwonerspartij: Eens

Het moet wel mogelijk zijn daar iets mee te doen. Niet alleen centrum Zaandam. Maar ook in andere delen van Zaanstad moet men een kans krijgen

Partij voor Ouderen en Veiligheid: Eens

Het is voor de ouderen en minder valide mensen belangrijk dat buurtwinkelcentra behouden blijven.

ROSA: Eens

In iedere buurt moeten voldoende voorzieningen zijn. Bereikbaar met de fiets of lopend. Buurtwinkelcentra zijn belangrijk voor de levendigheid van de buurt. Zij bevorderen de contacten tussen buurtbewoners.

Christen Unie: Eens

Buurtwinkelcentra zorgen voor een levendige en plezierige wijk. Inwoners jong en oud moeten in hun eigen wijk terecht kunnen voor dagelijkse boodschappen en zorg. Dat schept vitale gemeenschappen en dat inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen

Partij voor de IJsbaan: Eens

Feitelijk is dat geen gemeentelijke taak. Hoe zou dat moeten gebeuren? Subsidies geven aan de lokale winkelier? Ook weer een hoefsmid in elke wijk? Anderzijds worden de buurten door lokale winkels gezelliger. De gemeente kan daaraan een bijdrage leveren door lokale voorzieningen (bibliotheek, hulpsecretarie e.d.) te handhaven.

PB: Eens

Omdat deze buurtwinkelcentra het leven vergemakkelijken van de oudere en minder valide bewoners van de wijken.

PvdA: Eens

Misbruik van sociale voorzieningen is voor de PvdA onacceptabel. Mensen die het nodig hebben moeten een beroep op de overheid kunnen blijven doen, maar mensen die daar misbruik van maken moeten worden aangepakt. Het beleid daaromtrent is al hard genoeg.

VVD: Eens

Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen moeten tot op de laatste cent worden teruggevorderd, bovenop de boete die wordt opgelegd.

Zaanse Onafhankelijke Groepering: Eens

Bijstandsfraude moet hard aangepakt worden met de daartoe beschikbare middelen als er misbruik van uitkeringen wordt gemaakt. Alle door wetgeving toegestane mogelijkheden worden benut om te voorkomen dat mensen, door langdurige werkloosheid, in uitzichtloze situaties belanden. Mensen die een rechtmatige uitkering krijgen worden het meest geholpen met werk.

D66: Oneens

Zaanstad voert al voldoende streng beleid. De menselijke maat moet niet uit het oog worden verloren.

GroenLinks: Oneens

Natuurlijk moet er controle plaatsvinden, maar GroenLinks wil niet dat er een heksenjacht gaat plaatsvinden. De wijze waarop bijstandsfraude nu wordt aangepakt is al streng genoeg.

SP: Oneens

Door deze stelling zou je kunnen gaan denken dat het om een strijd tegen de georganiseerde misdaad gaat! Natuurlijk, fraude moet worden bestreden, maar zie het in perspectief: uitkeringsfraude kost jaarlijks 1 miljard, belastingontduiking door grote bedrijven bijvoorbeeld 100 miljard. Beter is het volgens de SP om meer middelen vrij te maken om mensen aan werk te helpen en wanneer dat niet lukt te zorgen voor een behoorlijk bestaansminimum. Nu wordt daarop bezuinigd.

CDA: Eens

Bijstandsfraude legt een bom onder ons zeer belangrijke sociale stelsel. Door misbruik kunnen de mensen die het echt nodig hebben straks geen beroep meer doen op belangrijke voorzieningen.

DZ: Eens

Democratisch Zaanstad is van mening dat ook juist ingezet moet worden op het voorkomen van bijstandsfraude, niet alleen als de fraude al een feit is. Helaas hebben gemeenten niet veel mogelijkheden om bijstandsfraude aan te pakken. Wij onderschrijven de oproep om bestanden vanuit de bijstandsadministratie, de woningadministratie en de Gemeentelijke Basisadministratie met gemeenten onderling te kunnen uitwisselen, om zodoende fraudeurs in een vroeg stadium te kunnen signaleren. Uiteraard met inachtneming van de wet op de privacy.

Zaanse Inwonerspartij: Eens

Fraude moet bestreden worden, ook in de bijstand, maar moet niet eens de gelegenheid krijgen om te frauderen. Betalingen vanuit de gemeenschap-geld moeten nauwkeurig gedaan worden en fraude streng aanpakken.

Partij voor Ouderen en Veiligheid: Eens

Maar de aanpak hiervan mag niet leiden tot een heksenjacht. Met uitdrukkelijk niet opzettelijke bijstandsfraude dient soepel te worden omgegaan.

ROSA: Oneens

Mensen in de bijstand worden al genoeg gecontroleerd. Bij fraude worden ze heel hard aangepakt. Harder zelfs dan bijvoorbeeld fraudeurs die middels het strafrecht een straf krijgen of sjoemelende politici. Wat ROSA betreft moet de aandacht en het geld vooral besteed worden aan het bemiddelen naar werk in plaats van aan controle en repressie.

Christen Unie: Eens

Fraude mag niet. Bijstand moet beschikbaar blijven voor hen die het echt nodig hebben. De CU ziet fraude als diefstal van de samenleving.

Partij voor de IJsbaan: Eens

Allereerst dient de gemeente de sociale voorzieningen in stand te houden. Elk misbruik van regelingen - en niet alleen de bijstand- moet streng worden gestraft.

PB: Eens

En de verkregen middelen kun je dan voor andere doeleinden aanwenden.

PvdA: Geen van beide

De PvdA is voor goede leesvoorzieningen. Ook in de wijken. De PvdA zal zich sterk blijven maken dat zowel in het noorden als in het midden van de stad een vestiging van de bibliotheek open blijft. Daarnaast wil de PvdA de mogelijkheid benutten om in scholen, buurthuizen of andere maatschappelijke gebouwen boeken te lezen of te lenen. Door nieuwe ontwikkelingen is het mogelijk om boeken te bestellen en op andere locaties op te halen. Ook zal het gebruik van e-boeken grote gevolgen hebben.

VVD: Oneens

Er komen steeds minder mensen naar de bibliotheken en de VVD wil de digitalisering van het uitlenen bevorderen. Er zijn dus minder bibliotheken nodig.

Zaanse Onafhankelijke Groepering: Oneens

Liever allemaal open, maar de bibliotheken lenen minder boeken uit omdat er digitale mogelijkheden zijn. Ook minder geld van het rijk. De grote vestigingen in Krommenie en Zaandam, de Biebbus, de haal- en brengservice en de schoolbiebs in stand houden. Leesbevordering voor de jeugd heeft prioriteit en daarom meer geld daar naar toe.

D66: Eens

De Bieb moet voor ieder kind bereikbaar zijn op de fiets. De huidige vestigingen zijn hard nodig.

GroenLinks: Oneens

De Bieb moet wél voor iedereen bereikbaar blijven! GroenLinks is van mening dat er minimaal twee vestigingen in Zaanstad behouden moeten blijven. Bijvoorbeeld de vestiging aan de Westzijde en een vestiging in Zaanstad noord. Daarnaast is het belangrijk dat De Bieb de contacten met scholen behoudt en liefst nog verstevigt. Ook is het belangrijk dat De Bieb ouderen in staat blijft stellen boeken te lenen. Er kan nauwer worden samengewerkt met verzorgingshuizen, buurtcentra en andere betrokken instanties.

SP: Eens

De SP kiest voor behoud van een menselijke samenleving met goede voorzieningen. Daar horen bibliotheken bij! Dat zijn niet alleen boekenpaleizen, maar ook ontmoetingsplekken, een podium voor kunst en nieuwe media, een plaats voor een kop koffie en een krantje. Het bouwen van het zogenaamde 'Cultuurhuis' mag niet leiden tot bezuinigingen op cultuur elders in Zaanstad. Van De Bieb blijf je af!

CDA: Oneens

De bibliotheken in Krommenie en Zaandam blijven open en op andere plaatsen moeten bibliotheekvoorzieningen komen, bijvoorbeeld gerund met vrijwilligers.

DZ: Eens

Democratisch Zaanstad is voorstander van meerdere vestigingen van de ‘Bieb’ in de dorpen.

Zaanse Inwonerspartij: Geen van beide

Als ze maar voor elke inwoner bereikbaar zijn en op korte afstand

Partij voor Ouderen en Veiligheid: Eens

Door het bezuinigingsbeleid van dit college blijven er slechts twee bibliotheken open. De afstand is voor veel ouderen en gehandicapten vaak al moeilijk genoeg. Het is een taak van de gemeente om bibliotheken open te houden.

ROSA: Eens

De bibliotheek heeft een belangrijke functie. Steeds meer onderzoek bewijst ook de waarde van de bibliotheek. Het gaat niet alleen om het lenen van boeken, maar ook om het tegengaan van laaggeletterdheid en het stimuleren van de taalontwikkeling. Lezen is essentieel in onze kenniseconomie. Bibliotheken zijn plekken waar kennis en informatie centraal te vinden is. Bovendien heeft de bibliotheek een belangrijke sociale (ontmoetings-)functie.

Christen Unie: Eens

De bibliotheek heeft een belangrijke sociale functie. Gezocht kan worden naar multifunctioneel gebruik.

Partij voor de IJsbaan: Eens

Om de wijken en dorpen leefbaar te houden zijn lokale voorzieningen, zoals de bibliotheek, een voorwaarde. De nieuwe bibliotheekwet voorziet erin dat elk dorp en stad bewoners de aanwezigheid van een bieb moet garanderen.

PB: Eens

Nederland is een leesland. Bibliotheken bevorderen de educatie van de jongeren.

PvdA: Oneens

Het is niet mogelijk om in alle dorpskernen een loket te openen. De kosten om aan alle voorwaarden te voldoen zijn onevenredig hoog en zullen tot hogere kosten van de dienstverlening leiden. Ook neemt de vraag naar overheidsprodukten sterk af. De PvdA is van mening dat de dienstverlening voor alle inwoners toegankelijk en klantvriendelijk moet zijn.

VVD: Oneens

De VVD wil dat de gemeente zo goed mogelijk bereikbaar is door gebruik te maken van internet, apps, social media en door de avondopenstelling van de loketten in het stadhuis. Een extra vestiging is geldverspilling.

Zaanse Onafhankelijke Groepering: Oneens

Loketten sociale wijkteams moeten goed verdeeld in de gehele stad aanwezig zijn. Burgerzaken loketten in elke dorpskern is niet haalbaar vanwege de kosten. Rijbewijs en paspoort zijn binnenkort 10 jaar geldig. Wel na aanvraag deze documenten aan huis bezorgen. Ook huisbezoek bij mensen die niet kunnen komen door ziekte.

D66: Oneens

Dit is financieel niet haalbaar, liever goede dienstverlening op één centrale plek met ruime openingstijden

GroenLinks: Oneens

Iedere inwoner in Zaanstad moet de gemeente goed kunnen bereiken. Dat kan door een nog betere digitale bereikbaarheid, of door de dienstverlening nog meer te verbeteren. GroenLinks vindt het wenselijk dat er een loket wordt geopend in Noord.

SP: Eens

Daar is SP altijd voorstander van geweest. Om te beginnen door het steeds steunen van het openhouden van de hulpsecretarie in Zaanstad-Noord. De wijk of het dorp is de menselijke maat, dus moeten de voorzieningen daar ook op aangepast zijn. Cultuureducatie, buurthuis, bibliotheek, supermarkt in de buurt... En ook een loket, al is het maar voor bepaalde dagdelen. Dat moet toch mogelijk zijn? Zaanstad is meer dan Inverdan alleen!

CDA: Eens

Gekoppeld aan de loketten van de sociale wijkteams, kunnen goedkoop en laagdrempelig loketten van de gemeente geopend worden.

DZ: Eens

Een pilot van een hulpsecretarie in Wormerveer was met opzet gedoemd te mislukken. Democratisch Zaanstad is van mening dat hiermee de dorpen zwaar tekort gedaan worden.

Zaanse Inwonerspartij: Oneens

Niet in elke dorpskern, als afstanden groot worden denk aan Zaanstad Noord, dan zullen we zeker een loket met alle zaken welke er ook in Zaanstad Centrum te verkrijgen zijn.

Partij voor Ouderen en Veiligheid: Eens

In ieder geval een loket in het noorden van Zaanstad. Een loket waar alle handelingen kunnen worden verricht, waardoor mensen uit het noorden niet meer worden gedwongen om naar Zaandam te gaan voor hun rijbewijs, paspoort e.d.

ROSA: Eens

De gemeente moet goed bereikbaar zijn en dat is nu niet voor iedereen het geval. Al jarenlang strijdt ROSA voor een hulpsecretarie in Zaanstad-Noord. Vooral voor ouderen is een steunpunt in Noord met gemeentelijke informatie en hulp onontbeerlijk.

Christen Unie: Eens

Dit zou goed gekoppeld kunnen worden aan andere sociale functies in een wijk, zoals bibliotheken of buurthuizen.

Partij voor de IJsbaan: Eens

Opnieuw komt hier het beleid van het huidige college om de hoek kijken om megalomane gebouwen voorrang te verlenen ten kost van burgerbelangen. Dat moet ophouden!

PB: Oneens

Ervaring uit een eerdere pilot leert ons dat dit geen geslaagd project was.

PvdA: Geen van beide

De PvdA is van mening dat uitgeprocedeerde asielzoekers die niet uitgezet kunnen worden moeten worden geholpen. Voor uitgeprocedeerde asielzoekers die wel uitgezet kunnen worden, maar niet mee willen werken, geldt dat in beperkte mate.

VVD: Oneens

De gemeente dient mee te werken aan het landelijk beleid. De gemeente mag uitgewezen asielzoekers of illegalen niet ondersteunen.

Zaanse Onafhankelijke Groepering: Oneens

Nee.

D66: Eens

D66 zal een “illegalenjacht" niet steunen. Mensen in nood zijn kwetsbaar. De gemeente heeft een zorgplicht tegenover asielzoekers. In noodgevallen zorgt de gemeente voor opvang, totdat deze groep mensen al of niet het recht verwerft om hun talenten te benutten ten bate van de samenleving.

GroenLinks: Eens

Volgens het Europees Comité voor Sociale Rechten hebben ook uitgeprocedeerde asielzoekers recht op onderdak. Het is dus wettelijk verboden om asielzoekers zonder voorzieningen op straat te zetten. GroenLinks vindt dat een samenleving altijd de mensenrechten moet respecteren.

SP: Eens

Iedereen heeft recht op een dak boven zijn of haar hoofd, punt! Of we uitgeprocedeerde asielzoekers nu wel of geen onderdak bieden, ze zijn hier en gaan ook zonder onderdak niet zomaar opeens weg. Alleen verdwijnen ze dan in het illegale circuit, in mensonterende omstandigheden. Dat gun je niemand. Wist u dat veel uitgeprocedeerde asielzoekers door de Nederlandse overheid alleen maar op straat worden gezet en helemaal niet naar hun land van herkomst worden teruggebracht?

CDA: Eens

Vanuit menselijk oogpunt is het onwenselijk gezinnen op straat te laten rondzwerven.

DZ: Oneens

Democratisch Zaanstad wil geen enkele vorm van gevangenis binnen de gemeentegrenzen van Zaanstad. Het vertrouwen in het rijk, het ministerie van Justitie en de rijksgebouwendienst is in de loop der jaren tot een nulpunt gedaald. Bij de komst van de detentiepontons in de Achtersluispolder bleek uiteindelijk een voorziening getroffen te zijn voor (uitgeprocedeerde). Dit tegen de afspraken met de gemeente in.

Zaanse Inwonerspartij: Oneens

Als mensen niet willen meewerken hoeven er geen gemeenschapsgelden gebruikt te worden om ze onderdak te bieden.

Partij voor Ouderen en Veiligheid: Oneens

Als de gemeente dit doet is, dit in strijd met de wetgeving. Natuurlijk zijn er schijnende gevallen, maar dan dien je misschien de wetgeving te veranderen.

ROSA: Eens

Alle mensen in Nederland hebben wat ROSA betreft recht op onderdak en zorg. Lang niet alle uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen terug naar hun land van herkomst, ondermeer omdat de betreffende landen hen niet toelaten.

Christen Unie: Eens

De CU vindt het essentieel dat er geld blijft voor vluchtelingen. De manier waarop een stad omgaat met vluchtelingen zegt iets over die stad.

Partij voor de IJsbaan: Oneens

Asielzoekers moeten goed worden opgevangen. Als na serieus onderzoek blijkt dat het asielverzoek volgens Nederlandse en Europese richtlijnen moet worden afgewezen, is het aan de desbetreffende persoon om de gevolgen te dragen.

PB: Eens

Zaanstad staat bekend als een menslievende gemeente. Dat moet ook zo blijven.

PvdA: Geen van beide

De PvdA is tegen leegstand en voorstander van het transformeren van leegstaande kantoren naar woningen, maar als een nieuw bedrijf zich in Zaanstad wil vestigen en een kantoor wil bouwen dan is de PvdA daar niet op tegen.

VVD: Oneens

Bedrijven mogen zelf bepalen of ze nieuwe gebouwen willen neerzetten. De VVD wil wel dat bestaande kantoorgebouwen eenvoudig op andere wijze gebruikt kunnen worden.

Zaanse Onafhankelijke Groepering: Oneens

Er is nog steeds een forse kantorenleegstand te constateren. Daarom moet de gemeente in het beleid telkens de afweging maken of er desondanks medewerking verleend wordt aan de bouw van nieuwe kantoren. Transformatie van leegstaande kantoorpanden naar woningen dient als dit kansrijk is mogelijk te zijn.

D66: Oneens

Dit is aan de markt.

GroenLinks: Eens

Bij herhaling heeft de GroenLinks-fractie gepleit voor het hergebruik van leegstaande gebouwen. Door de crisis komt er steeds meer kantoorruimte leeg te staan. Het is goed om daar eerst naar te kijken voordat er nieuwe panden worden bijgebouwd. Tevens kunnen kantoorpanden omgebouwd worden naar jongerenwoningen en daar is behoefte aan binnen de stad.

SP: Eens

In deze tijden waarin zoveel kantoren in Nederland en in Zaanstad leeg staan, terwijl de wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen langer worden, is het niet logisch om nog meer kantoren te bouwen. Daarom ging de SP in 2006 ook pas akkoord met het mooie, nodige maar ook dure nieuwe stadshart Inverdan toen onze wens om er minder kantoren en meer sociale huurwoningen en zorgwoningen te bouwen, werd ingewilligd. Wij zien liever dat leegstaande kantoren eerst voor andere doelen worden ingezet. Voor jongerenwoningen of ateliers voor kunstenaars bijvoorbeeld.

CDA: Oneens

Nieuwe kansen moeten gegeven worden. Een nullijn kan niet. Wel moet er steeds zeer kritisch naar gekeken worden en moeten bestaande oude kantoren herbestemd worden waar mogelijk.

DZ: Eens

Democratisch Zaanstad wil graag dat leegstaande kantoorpanden bewoonbaar voor jongeren gemaakt worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan het stadskantoor. Het verbouwen van kantoorpanden is niet kosteloos is en er is medewerking van ontwikkelaars voor nodig. Financieel gezien is dit voor ons een betere optie, waarmee gelijk de leegstand teruggedrongen wordt.

Zaanse Inwonerspartij: Eens

We vinden dat niet alle kantoorgebouwen vooral de oudere geschikt zijn voor bedrijven. Er staat nu heel veel leeg, zorg dat deze eerst weer vol komen. Daarna als er ruimte, geld en behoefte is kan weer gaan bouwen

Partij voor Ouderen en Veiligheid: Eens

Bovendien dient Zaanstad soepeler te zijn met het verbouwen van kantoorpanden tot betaalbare wooneenheden. Dit zal dan leiden tot een verder terugdringen van de grote vraag naar betaalbare woonruimte.

ROSA: Eens

ROSA is voor het omvormen van leegstaande kantoorpanden tot bijvoorbeeld woningen. Dat moet per geval bekeken worden. Maar ook kleinschalige bedrijfjes zouden hier in kunnen, door het pand beter in te delen. Veel vastgoedeigenaren zijn echter maar moeilijk tot transformatie te bewegen. De gemeente moet dit meer stimuleren.

Christen Unie: Eens

Er staan veel kantoorgebouwen leeg op prachtige locaties. Uit duurzaamheidsoogpunt is het goed om gebouwen op te knappen en te hergebruiken.

Partij voor de IJsbaan: Oneens

Wij vinden dat dit moet worden overgelaten aan de markt. Deskundigen zijn beter in het beoordelen dan ambtenaren. Wel kan er naar worden gestreefd de gebouwen multi-functioneel te bouwen zodat deze ook eventueel voor bewoning geschikt zijn.

PB: Geen van beide

We willen ondernemers en investeerders ook een vrije keuze geven.

PvdA: Eens

De afgelopen jaren is er noodgedwongen 12% bezuinigd op cultuur. Daarmee is fors ingegrepen in het cultuuraanbod. Voor de PvdA is verder bezuinigen op cultuur niet bespreekbaar. Om cultuur voor iedereen bereikbaar te houden en de kwaliteit in stand te houden kan er niet verder bezuinigd worden.

VVD: Oneens

De VVD wil dat culturele organisaties minder subsidie gaan ontvangen en meer hun eigen broek moeten ophouden (cultureel ondernemerschap).

Zaanse Onafhankelijke Groepering: Eens

Nu de Cultuurnota inclusief bezuinigingen is vastgesteld door de gemeenteraad, is er een document waar de transitie vorm moet gaan krijgen. Nu opnieuw bezuinigen doet geen recht aan de uitgangspunten in de nota!

D66: Eens

Kunst en cultuur zijn voor D66 een belangrijke pijler van onze Zaanse samenleving. Zaanstad geeft in vergelijking met andere gemeenten erg weinig uit aan cultuur. Bij verdere bezuinigingen dreigt er niets meer van de Bibliotheek of de muziekschool over te blijven, voor D66 onacceptabel.

GroenLinks: Eens

GroenLinks vindt dat er geen verdere culturele verschraling mag plaatsvinden. De bodem is bereikt. De culturele sector moet niet nog verder worden gekort. En GroenLinks stelt ook dat wanneer de economie aantrekt, de culturele sector daarvan direct moet mee profiteren.

SP: Eens

In elke wijk hoort een wijk- of buurthuis. De afbraak van deze voorzieningen staat haaks op de wens om mensen meer bij elkaar en de wijk te betrekken. Het nog te bouwen 'Cultuurhuis' in Inverdan mag niet tot bezuinigingen op cultuur leiden, culturele instellingen mogen niet verplicht worden daar naar toe te verhuizen. De SP wil de vestigingen van De Bieb handhaven, zodat zowel de stad als de dorpen voorzieningen behouden.

CDA: Oneens

De financiële situatie van Zaanstad maakt zorgvuldig afwegen van elke uitgave noodzakelijk. Belangrijke basisvoorzieningen binnen cultuur moeten behouden blijven.

DZ: Eens

Er dient in de stad en de dorpen een breed en betaalbaar aanbod te zijn aan culturele mogelijkheden. Een meerderheid van de gemeenteraad (2010-2014) stemde voor de komst van een cultuurpaleis naast het gemeentehuis in Zaandam. Democratisch Zaanstad was daar tegen. De cultuurbedrijven die hun intrek moeten gaan nemen in het cultuurpaleis, zullen in grote financiële problemen komen, omdat hun subsidies verminderen, maar de huren zullen stijgen.

Zaanse Inwonerspartij: Geen van beide

Er is de laatste jaren behoorlijk gesneden in cultuur, als activiteiten niet aanslaan kun je je afvragen of het nog wel de moeite waard is deze aan te bieden. Buurthuizen gaan dicht en activiteiten worden minder, dus nu eerst maar eens evalueren, voordat we geen enkele vorm van cultuur meer hebben.

Partij voor Ouderen en Veiligheid: Eens

Een stad zonder cultuur is geen stad. Maar cultuur dien je te beleven in de gehele stad, dus niet gecentraliseerd op enkele plekken. De enige goede bezuiniging op cultuur is het niet bouwen van het nieuwe cultuurhuis. Besparing ruim 30 miljoen euro eenmalig en structureel vele duizenden euro's per jaar.

ROSA: Eens

ROSA zal zich keihard inzetten om De Fabriek op de huidige plaats te houden. ROSA is tegen een cultuurhuis in Inverdan. Straks staat dit er en is er geen geld meer om een knap cultuurbeleid te voeren. In Zaanstad-Noord dient een volwaardig podium te zijn voor amateurkunst, bijv. De Bres.

Christen Unie: Oneens

Als iedereen inlevert zal cultuur daar ook niet aan kunnen ontkomen. Wanneer er zelfs op onmisbare sociale hulp wordt bezuinigd is het simpelweg onethisch om cultuur ongemoeid te laten.

Partij voor de IJsbaan: Oneens

Naast goede sociale voorzieningen is cultuur een primair recht. Megalomane gebouwen zijn dat niet. Daarom stoppen met mooie gebouwen en werken aan tevreden mensen.

PB: Eens

Een stad zonder cultuur is een geestelijk arme stad.

PvdA: Oneens

De PvdA vindt dat de afvalstortplaats Nauerna vooral veilig moet zijn en wij zullen dan ook geen concessies met betrekking tot die veiligheid doen. Over de omvang van de afvalstortplaats zijn inmiddels duidelijke afspraken gemaakt. De PvdA zal de gemeente daaraan houden.

VVD: Oneens

Er zijn met de provincie Noord-Holland, met Afvalzorg en met de omwonenden afspraken gemaakt. Deze dienen wij na te komen.

Zaanse Onafhankelijke Groepering: Geen van beide

De gemeente, de provincie Noord-Holland en Afvalzorg hebben een mediation-traject gevolgd en hebben vervolgens duidelijke afspraken met elkaar gemaakt en deze gezamenlijk ondertekend. Daarin staat niet dat de stortplaats nu moet sluiten. Aan de bewoners is veel tegemoet gekomen en zij hebben hun eis tot sluiten verlaten.

D66: Oneens

Er is een mediationovereenkomst ondertekend waar alle partijen mee akkoord zijn. D66 respecteert de uitkomst van dit proces. Mocht er echter gevaar blijken voor de volksgezondheid - dit aspect is namelijk uit de mediation gelaten - dan moet de stort wel per direct dicht.

GroenLinks: Oneens

Er is een mediationtraject geweest waaraan de belangengroep Nauerna en de gemeente hebben meegewerkt. Uitkomst van dit traject was dat de afvalstort nog enige jaren open blijft. Zolang de veiligheid gewaarborgd is, moet dit besluit niet opnieuw ter discussie worden gesteld.

SP: Eens

Vol is vol! Een door de raad ingestelde commissie van heel verschillende partijen heeft unaniem vastgesteld dat de vuilstort Nauerna nu vol is! De gemeenteraad heeft deze conclusie overgenomen. Zaanstad heeft haar verantwoordelijkheid in het verleden genomen en miljoenen tonnen afval uit de regio opgeslagen. En nu is het genoeg, helemaal volgens afspraak. Het kan niet zo zijn dat Afvalzorg en de Provincie willen blijven verdienen aan de stort van gevaarlijk afval, terwijl we als raad zoveel vragen hebben over de veiligheid van de opslag.

CDA: Oneens

Het akkoord met de bewoners moet worden uitgevoerd, dat betekent sluiting over een aantal jaren. Wel moet de veiligheid steeds gegarandeerd worden.

DZ: Eens

Gemaakte afspraken en toezeggingen moeten worden nagekomen! Dat geldt ook voor de toezeggingen die gedaan zijn met betrekking tot de sluiting van de vuilnisbelt in Nauerna. Nu de veiligheid alleen maar 'theoretisch' gehaald wordt, vinden wij ondanks de mediation-overeenkomst, dat er geen argumenten meer resten om de afvalstort open te houden.

Zaanse Inwonerspartij: Eens

De overheden draaien er om heen ze willen voor elkaar niet weten wie wat gaat of moet doen. Voor ons is duidelijk dat het vol is en dus direct sluiten, niets meer erbij storten.

Partij voor Ouderen en Veiligheid: Eens

De afvalstortplaats is meer dan vol en moet dan ook direct sluiten. Wij blijven (in tegenstelling tot anderen) bij ons standpunt.

ROSA: Eens

De stortplaats had al lang dicht moeten zijn. De regels worden iedere keer overtreden. Er kunnen geen garanties gegeven worden die de veiligheid garanderen. Er is geen onafhankelijke meting of de stortplaats niet lekt aan de onderkant. Hier wordt letterlijk en figuurlijk een vies spelletje gespeeld.

Christen Unie: Eens

Direct sluiten omdat de afvalstortplaats vol is en onveilig voor inwoners.

Partij voor de IJsbaan: Eens

Ja, maar we moeten ons realiseren dat tussen bewoners en de overheid een redelijk compromis is gesloten. Waarom dit compromis frustreren door deze stelling? Uiteindelijk zeggen wij toch ja!

PB: Eens

Deze is gevaarlijk, er wordt overtollig vuil gestort en hij moet dicht.

PvdA: Eens

De PvdA vindt dat alle kinderen moeten kunnen sporten of cultuur beleven. Het inkomen van ouders mag daar geen beperking in zijn. Afhankelijk van de gezinssamenstelling wil de PvdA flexibel met het percentage omgaan.

VVD: Oneens

De VVD wil dat jongeren uit alle lagen van de bevolking tegen lage kosten met sport en cultuur kennis kunnen maken. Daarom wil de VVD de Jeugdsportpas en de Cultuurpas stimuleren en zorgen dat deze voor alle Zaanse jongeren beschikbaar komen.

Zaanse Onafhankelijke Groepering: Eens

Het is heel belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen met sport en cultuur en daarom mag de subsidie voor die gezinnen omhoog naar 120% van het sociaal minimum.

D66: Oneens

Dit staat de wet niet toe. Wel moet een armoedeval zoveel mogelijk voorkomen worden.

GroenLinks: Eens

GroenLinks vindt cultuur en sport geen luxe. Het moet bereikbaar zijn voor iedereen.

SP: Eens

Iedereen moet mee kunnen doen, ook met sport en cultuur. Omdat in deze moeilijke tijden en met alle bezuinigingen alles duurder wordt, hebben steeds meer mensen moeite om hun kinderen alles te bieden waar ze recht op hebben in een beschaafd en rijk land als het onze. De ondergrens van 110% is nu zo laag gesteld, dat velen die daar net boven zitten, maar toch niet bepaald rijk zijn, buiten de boot vallen. De grens oprekken naar 120% maakt voorzieningen voor meer mensen bereikbaar.

CDA: Oneens

De grens handhaven op 110% is goed.

DZ: Oneens

De gemeente Zaanstad heeft diverse regelingen voor kinderen van minima getroffen, waardoor zij volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij, maar ook op sportgebied. Zo is er een Jeugdsportfonds Zaanstreek dat sportkansen geeft aan kinderen vanaf 4 tot en met 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. En ondanks dat schoolzwemmen in deze gemeente is afgeschaft, is er een vangnet gecreëerd, waar de kosten voor het behalen van een zwemdiploma voor kinderen van minima uit gedekt worden.

Zaanse Inwonerspartij: Geen van beide

Kinderen moeten aan sport kunnen doen en cultuur kunnen beleven, dus ook die van wie de ouders het minima hebben. Minima is geen vetpot en mag wat ons betreft 120% zijn.

Partij voor Ouderen en Veiligheid: Eens

Eigenlijk zou er helemaal geen grens moeten zijn en zouden alle kinderen deel moeten kunnen nemen aan sport en cultuur zonder enige financiële belemmering.

ROSA: Eens

Er leven veel kinderen in armoede. Ook in Zaanstad. Juist voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat zij deel kunnen nemen aan sportieve en culturele activiteiten. Alle kinderen moeten hieraan kunnen meedoen, dus ook kinderen van ouders die een minimuminkomen hebben. Overigens vindt ROSA dat ook voor volwassenen met een minimuminkomen het mogelijk moet zijn om deel te nemen aan activiteiten.

Christen Unie: Eens

Het zijn zware tijden voor gezinnen. Voor kinderen zijn deze activiteiten van groot belang voor hun ontwikkeling.

Partij voor de IJsbaan: Eens

Arm zijn moeten wij niet alleen in geld uitdrukken! Er zijn veel andere oorzaken daarvoor. Toch willen wij kinderen alle kansen bieden om zich zowel geestelijk als lichamelijk te ontwikkelen.

PB: Eens

Alle kinderen moeten in de gelegenheid worden gesteld aan sport en cultuur te kunnen meedoen.

PvdA: Geen van beide

De PvdA wil de woonlasten zo laag mogelijk houden, maar het verlagen van de OZB zal betekenen dat er op andere voorzieningen bezuinigd moet worden; minder voor sport, cultuur, voorzieningen in de wijk of openbare ruimte. Wat de PvdA betreft mag een verlaging van de OZB niet ten koste van andere voorzieningen gaan. De PvdA zal wel haar best doen om de rioolheffing te verlagen.

VVD: Eens

Verlaging van de woonlasten heeft voor de VVD absolute prioriteit. Zaanstad moet uit de top 5 van duurste grote gemeenten van Nederland zodat u meer geld in de portemonnee overhoudt.

Zaanse Onafhankelijke Groepering: Geen van beide

Gemeentelijke heffingen, leges en belastingen, inclusief de OZB en de Begrafenisrechten dienen niet verhoogd te worden als daar geen absolute noodzaak voor bestaat, alleen bij voorkeur met de inflatiecorrectie. De tarieven zijn al erg hoog; daarom een pas op de plaats!

D66: Oneens

D66 wil NIET de OZB verhogen met meer dan de inflatiecorrectie. Omdat de gemeente ieder jaar verder wordt gekort op het gemeentefonds is de OZB daadwerkelijk verlagen in dit economisch tij lastig.

GroenLinks: Oneens

De OZB wordt bepaald op basis van de WOZ-waarde van een woning. GroenLinks wil de OZB niet verlagen en de ontvangen gelden blijven gebruiken voor een leefbare stad. Verlaging tast het woongenot aan en dat vinden wij een slecht idee.

SP: Oneens

De SP is er zich van bewust dat de woonlasten in Zaanstad tot de hoogste in Nederland behoren. Dat willen we niet nog erger maken. Wij willen de zwaarste lasten op de sterkste schouders te laten rusten, en zo voor de meerderheid van de Zaankanters de lasten te verlagen. Door de lasten eerlijker te verdelen, kan het nodig zijn om de Onroerend Zaakbelasting (OZB) te gebruiken als een progressieve belasting voor mensen die dat kunnen missen: mensen met dure koopwoningen die bijvoorbeeld meer dan drie keer modaal verdienen.

CDA: Oneens

De OZB kan niet omlaag omdat we dan moeten snijden bij voorzieningen als bibliotheken en sport en dat willen we niet.

DZ: Eens

Een trendmatige verhoging van de OZB mag geen automatisme worden in de gemeente Zaanstad. Lasten van de inwoners moeten zoveel mogelijk beperkt worden. Democratisch Zaanstad is van mening dat bezuinigingen in beginsel zoveel mogelijk 'in huis' gerealiseerd moeten worden. Dat houdt in dat allereerst maatregelen genomen moeten worden om lastenstijgingen zoveel mogelijk binnen de eigen dienst op te vangen. Projecten moeten met realisme, op basis van eigen financiële draagkracht gerealiseerd worden, waarbij maximale subsidiëring dient te worden nagestreefd.

Zaanse Inwonerspartij: Geen van beide

Niet verhogen, en dus voorkomen dat de lasten te zwaar worden voor je inwoners

Partij voor Ouderen en Veiligheid: Eens

Zeker nu de waarde van het onroerend goed is gedaald. De OZB mag geen melkkoe zijn om de begroting te doen sluiten.

ROSA: Oneens

Jaarlijks wordt de OZB aangepast voor de inflatiecorrectie. Dus iedere partij die zegt dat de OZB omlaag moet, doet een belofte aan de kiezer die zij niet waar kan en zal maken. "Eens" antwoorden op deze stelling is goedkoop stemmen trekken. ROSA zal er goed op toezien dat de OZB in overeenstemming blijft met de waarde van de woningen.

Christen Unie: Oneens

Het is niet realistisch om de OZB te verlagen. De CU streeft er naar om de OZB alleen met inflatiecorrectie te laten stijgen

Partij voor de IJsbaan: Eens

De hoge OZB is een gevolg van de megalomane projecten van dit en voorgaand college in Zaandam. Daardoor is de Zaanse financiële positie een ramp. Alleen deze pluchezitters een halt toeroepen kan ervoor zorgen dat de lokale belasting weer in het gareel komen.

PB: Eens

De woonlasten moeten worden beteugeld en dit maakt onderdeel van uit van die lasten.

PvdA: Oneens

De gemeenteraad wordt een keer in de 4 jaar gekozen en vertegenwoordigt daarmee de kiezer. Elke 4 jaar is de mogelijkheid om daar een mening over te geven. De PvdA zal alleen bij hoge uitzondering met een referendum instemmen.

VVD: Oneens

De VVD is tegen het referendum. De Gemeenteraad is de gekozen volksvertegenwoordiging.

Zaanse Onafhankelijke Groepering: Eens

Er ligt een referendumverordening die door de gemeenteraad is besloten. Deze verordening onderschrijven we nog steeds.

D66: Eens

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Oneens

Zaanstad heeft een "referendumverordening". Wanneer voldoende burgers zich daar sterk voor maken, kan er een referendum worden uitgeschreven. GroenLinks is daar ook een groot voorstander van. Maar om nu bij alle belangrijke beslissingen een referendum te houden, lijkt ons geen goed idee.

SP: Eens

De SP vind dat eens in de vier jaar stemmen maar een magere invulling van het begrip 'democratie' is. Democratie is al helemaal ver te zoeken op de werkvloer, wat dat betreft zijn we voor democratisering van de economie. Maar laten we beginnen met bij belangrijke beslissingen door de gemeente eerst de inwoners direct te betrekken. Bijvoorbeeld bij het slopen of renoveren van woonwijken, het sluiten van buurthuizen of bibliotheken, of het afstoten van gemeentevoorzieningen.

CDA: Oneens

De burgers kiezen volksvertegenwoordigers, die hebben de taak om deze beslissingen te nemen.

DZ: Eens

Democratisch Zaanstad is altijd pleitbezorger van het referendum geweest. Partijleider Aart Molenaar organiseerde het eerste, en tot nu toe enige referendum in Zaanstad ooit. In 2001 was de komst van de grootste gevangenis van Nederland naar de locatie 'Vijfhoekpark' in geschil. 83% van de Zaanse bevolking stemde tegen deze locatie.

Zaanse Inwonerspartij: Eens

Als het belangrijke beslissing zijn waar voor Zaanstad heel veel afhangt, zullen wij een referendum toejuichen. Het is een zwaar middel maar kan heel goed een inzicht geven hoe de inwoners van Zaanstad er over denken.

Partij voor Ouderen en Veiligheid: Eens

Zeker, dit had ook moeten gebeuren voor de bouw van het nieuwe stadhuis, de aanleg van de Gedempte Gracht of het nieuw te bouwen cultuurhuis. Totale kosten vele honderden miljoenen. Hierdoor zit de gemeente financieel in de problemen en wordt er op tal van zaken, met name op de ouderenzorg, onverantwoord bezuinigd.

ROSA: Oneens

ROSA hecht grote waarde aan de mening van de burgers van Zaanstad. Zij polst regelmatig onder hen wat zij willen. ROSA neemt de verantwoordelijkheid om de wensen van haar kiezers te realiseren en legt daar graag verantwoording over af. Een referendum is wat ons betreft niet nodig. De meeste vraagstukken zijn bovendien te complex om met een simpel ja of nee op te lossen.

Christen Unie: Oneens

Burgers kunnen zich via hun volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad laten horen. Vaak zijn dossiers zeer complex en is een juiste beslissing daarover zonder constante betrokkenheid moeilijk te maken.

Partij voor de IJsbaan: Eens

In de afgelopen periode is duidelijk gebleken dat de gemeente ernstige fouten maakt door niet te willen luisteren naar de terzake deskundige meningen van bewoners. Dit moet verbeteren door dialogen waaronder referenda met goede vraagstelling.

PB: Eens

De mening van burgers moet altijd serieus worden genomen.

PvdA: Eens

Een stad met 150.000 inwoners verdient een hogeschool of universiteit. Een hogeschool of universiteit draagt bij aan een positieve uitstraling van Zaanstad. Een hogeschool of universiteit zal studenten en bedrijven trekken.

VVD: Eens

Het Zaanse bedrijfsleven zoekt HBO afgestudeerden in de foodsector en procestechnologie. Een HBO-opleiding zou hier mogelijk invulling aan kunnen geven en tevens zorgen dat Zaanstad aantrekkelijker wordt voor HBO studenten.

Zaanse Onafhankelijke Groepering: Eens

Kansen blijven benutten om HBO-opleidingen naar Zaanstad te halen.

D66: Oneens

Dit is in het verleden geen succes gebleken. Amsterdam is te dichtbij. Laat Zaanstad zich vooral profileren in het vakonderwijs.

GroenLinks: Eens

Zaanstad heeft sinds vorig jaar meer dan 150 000 inwoners. Bij zo'n inwoneraantal past een hogeschool. Het zou goed zijn voor de aantrekkelijkheid en het aanzien van Zaanstad als een dergelijke school zich hier wil vestigen.

SP: Eens

Geen toelichting gegeven

CDA: Eens

Zaanstad, gelegen in de buurt van Amsterdam, heeft kansen om deze kwalitatieve impuls te realiseren. Dat is goed voor het imago en de leefbaarheid in de stad.

DZ: Eens

Enige jaren geleden is onderzocht of een HBO-opleiding op het gebied van de food sector in Zaanstad kansrijk is. Dit bleek op dat moment niet het geval te zijn. Democratisch Zaanstad denkt echter dat er wel voldoende animo zal zijn voor een HBO-opleiding in technisch onderwijs. Boven dit alles wenst Democratisch Zaanstad een ambachtsschool.

Zaanse Inwonerspartij: Eens

De komst van een hoge school zou zeker voor Zaanstad een kans zijn om goed onderwijs aan te bieden. En is het stimuleren hiervan zeker een optie, voor inwoners maar ook voor de regio.

Partij voor Ouderen en Veiligheid: Eens

Een hogeschool is Zaanstad zal geen overbodige luxe zijn. Veel studenten die nu moeten uitwijken naar ander plaatsen kunnen dan in Zaanstad blijven wonen en studeren.

ROSA: Geen van beide

Op dit moment is er geen hogeschool in Zaanstad. Wat ROSA betreft mag een school zich hier uiteraard best vestigen. Alleen speelt dit nu niet in Zaanstad en heeft het wat ROSA betreft ook geen prioriteit.

Christen Unie: Oneens

Oneens omdat er in de directe omgeving genoeg mogelijkheden zijn om te studeren, ook zou een nog grotere toevloed van studenten de woningverdeling niet ten goede komen.

Partij voor de IJsbaan: Eens

Hbo opleidingen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van onze bevolking. Waar dit plaats vindt is daarbij van minder belang. Als echter na gedegen onderzoek blijkt dat een hogeschool in Zaanstad succes kan hebben, zijn wij voor.

PB: Eens

Versterking en verbreding van het onderwijs komt de Zaanse inwoners ten goede.

PvdA: Eens

De PvdA vindt dat de winkels op zondag open mogen blijven. Vooral in het centrum zien we daar de voordelen van in en de aantrekkingskracht die het heeft voor het winkelend publiek ook van buiten Zaanstad. Wel vindt de PvdA dat de belangen van de kleine ondernemers niet uit het oog mogen worden verloren.

VVD: Eens

De VVD is voorstander van vrije openingstijden. Afgelopen jaren is geëxperimenteerd met vrije openingstijden en de ervaringen waren positief. Winkeliers mogen uiteraard zelf bepalen of ze op zondag open willen zijn.

Zaanse Onafhankelijke Groepering: Eens

De winkels mogen absoluut op zondag open blijven. Het is een groot succes.

D66: Eens

D66 heeft zich hier altijd hard voor gemaakt. De keuze is aan de ondernemer. Het is de afgelopen jaren een succes gebleken.

GroenLinks: Eens

De zondagopenstelling is een paar jaar geleden ingesteld. Er zijn geen nieuwe feiten waaruit blijkt dat deze openstelling moet worden teruggedraaid.

SP: Oneens

Deze zondagsopenstelling veroordeelt de meerderheid van kleine winkeliers tot een concurrentiestrijd met winkelketens die ze niet kunnen winnen. Een gevecht om omzet die over meer werkdagen moet worden binnengehaald, maar in zijn totaliteit niet toeneemt. Consumenten kunnen hun euro maar één keer uitgeven, nietwaar? Voor grootwinkelbedrijven is het heel gemakkelijk om goedkoop personeel op zondag in te zetten. Voor een kleine winkelier ligt dat anders.

CDA: Oneens

Zondag is een rustdag voor iedereen. Niet alle zondagen hoeven koopzondagen te zijn. Bijvoorbeeld sportverenigingen hebben een vast moment nodig, waarop mensen samen kunnen sporten.

DZ: Eens

De zondag openstelling is vanaf 1 september 2011 een feit in Zaanstad. Winkels mogen open op zondag, maar moeten dat niet. Volgens Democratisch Zaanstad past dit in een democratie maar vooral ook in een moderne 24-uurs economie.

Zaanse Inwonerspartij: Eens

Het is een goede zaak dat winkels op zondag open zijn. Voor grote winkelketens is dat een stuk makkelijker dan voor het MKB. Het midden en klein bedrijf is zelf best in staat om te weten wat hun omzet op die dagen is, en kunnen ze daar zelf op inspelen.

Partij voor Ouderen en Veiligheid: Geen van beide

Dit is een keuze van de winkeliers zelf.

ROSA: Oneens

ROSA vindt dat niet nodig. Zondagopenstelling van winkels is voor veel kleine winkeliers een extra belasting. Dat geldt ook voor werknemers. Daarnaast mag er van ons wel enige paal en perk gesteld worden aan ons consumptiepatroon.

Christen Unie: Oneens

De zondag mag een dag voor familie zijn. Wij gunnen ondernemers en hun personeel één dag in de week rust. Ook willen wij winkeliers niet onder druk zetten om verliesdagen te draaien.

Partij voor de IJsbaan: Eens

Vrijheid blijheid. Gebleken is dat zelfregulering het beste werkt. Als vermeden kan worden dat winkelgebieden op zondagen woestijngebieden worden, zijn wij voor.

PB: Eens

Mensen die door de week geen boodschappen kunnen doen, hebben dan ook de mogelijkheid rustig te winkelen.

PvdA: Eens

De PvdA wil dat hulpverleners in de jeugdzorg aanwezig zijn op scholen. Met de invoering van de decentralisaties en het overdragen van de jeugdzorg naar de Gemeente zal Zaanstad met speciale jeugdteams gaan werken. Deze jeugdteams zijn wijkgebonden en dienen ook goede contacten met het onderwijs te hebben. Samen met het onderwijs kunnen de jeugdteams problemen vroeg signaleren en daardoor snel ingrijpen.

VVD: Eens

Voorkomen is beter dan genezen. Door problemen vroegtijdig te signaleren kan er eerder en beter ingegrepen worden. Dit is in het belang van het kind en het is nog goedkoper ook.

Zaanse Onafhankelijke Groepering: Eens

Ondersteuning bij de opvoeding en goede hulpverlening daar waar kinderen extra ondersteuning nodig hebben, is belangrijk. Kortom een ketenbenadering jeugd- en jongerenbeleid met het onderwijs en de politie, waarbij deze keten bewaakt wordt op goed functioneren.

D66: Eens

Er moet een goed contact zijn tussen jeugdteams en onderwijs. De school heeft een belangrijke signaalfunctie, maar het onderwijs moet vooral niet met zorg worden belast.

GroenLinks: Oneens

Er moeten nauwe banden zijn tussen scholen en de jeugdzorg. Het is belangrijk dat de lijnen tussen onderwijs en zorg kort zijn. GroenLinks denkt dat het niet realistisch is om te stellen dat er ook daadwerkelijk een hulpverlener op elke school aanwezig is.

SP: Eens

Voor oudere kinderen is de school bij uitstek de plaats waar vroegtijdig kan worden opgemerkt dat er iets met een kind aan de hand is. Dat de gemeente samenwerkt met scholen is dan ook van het grootste belang, zeggen wij als SP. Bij kinderen is het belangrijk dat snel de juiste hulpverlening kan starten. Daarom moet bij de eerste contacten de deskundigheid hoog zijn.

CDA: Eens

Scholen hebben een zeer belangrijke taak bij het vroegtijdig signaleren van problemen bij de jeugd. Die lijnen moeten dus zo kort mogelijk zijn.

DZ: Eens

Omdat hulpverleners in de jeugdzorg vrezen dat de kwaliteit van de hulpverlening zal afnemen, als gevolg van de financiële draagkracht van een gemeente, is Democratisch Zaanstad van mening dat zij zo dicht mogelijk bij de bron moeten kunnen opereren, en niet van achter het bureau.

Zaanse Inwonerspartij: Oneens

Niet mee eens jeugdzorg moet niet op scholen aanwezig zonder dat daar een reden voor is. Het zal ongetwijfeld kosten met zich mee brengen en wie gaat dat betalen

Partij voor Ouderen en Veiligheid: Eens

Indien blijkt dat het een school betreft waar veel problemen zijn en deze hulp vaak nodig is.

ROSA: Eens

Het is goed als kinderen en hun ouders op school terecht kunnen met hun vragen, zorgen en problemen. Hulpverleners die regelmatig op school zijn, maken de weg naar de zorginstellingen korter en duidelijker. Scholen, kinderopvang, jeugdzorg en centrum voor jeugd en gezin werken al veel samen. Dat is goed.

Christen Unie: Oneens

De scholen hebben al moeite genoeg het hoofd boven water te houden met constant bijkomende taken vanuit Den Haag. Zij moeten wel snel Jeugdzorg kunnen inschakelen.

Partij voor de IJsbaan: Oneens

Veel scholen functioneren prima zonder aanwezige hulpverleners. Beter is dit vanuit een punt in de gemeente te regelen en meer sportleerkrachten op de scholen aan te stellen.

PB: Oneens

Binnen de scholen zijn eerst de onderwijsgevenden aan zet.

PvdA: Oneens

Een belangrijke opgave voor Zaanstad is het gebruik van energie terug te dringen. Niet alleen om het milieu te beschermen, maar ook de woonlasten betaalbaar te houden. De komende jaren zullen energielasten fors blijven stijgen. Door subsidieregelingen blijven zonnepanelen voor iedereen betaalbaar.

VVD: Eens

Het plaatsen van zonnepanelen levert de eigenaar een besparing op. De investering verdient zich in minder dan tien jaar terug. Er hoeft geen extra gemeenschapsgeld uitgegeven te worden om dit te stimuleren. Wel zouden de regels voor het plaatsen eenvoudiger dienen te worden.

Zaanse Onafhankelijke Groepering: Geen van beide

De gemeente kan de huishoudens informeren en interesseren en wijzen op collectieve inkoopvoordelen. Met subsidie terughoudend omgaan.

D66: Oneens

Zaanstad is een zwaar milieubelaste stad. Hier heeft de gemeente een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

GroenLinks: Oneens

Mede dankzij GroenLinks zijn er de afgelopen jaren veel zonnepanelen geplaatst in Zaanstad. GroenLinks wil het liefst op "elk dak een zonnepaneel". De zonnepanelen leveren een besparing op en dragen bij aan een beter klimaat. De komende jaren hopen we dat ook veel bedrijven en organisaties hun daken gaan bedekken met panelen.

SP: Oneens

Een goede investering in de toekomst van ons en onze kinderen. Eindelijk iets wat burgers met een beetje hulp zelf heel concreet kunnen doen en dat meteen effect heeft. Geen beeldvervuiling door windmolens midden in de wijk, het geld komt terug, dus alleen maar voordelen. De SP zegt: doen!

CDA: Oneens

Het CDA is voor duurzame energie.

DZ: Oneens

Zaanstad heeft als millennium-gemeente de doelstelling om in 2020 klimaat-neutraal te zijn. Initiatieven vanuit bewoners die deze doelstelling in de hand werken, moeten onzes inziens ondersteund worden vanuit de gemeente.

Zaanse Inwonerspartij: Geen van beide

Voor je inwoners een renteloze lening verstrekken is goed. Bij nieuwbouw meteen zaken toepassen, o.a. Lichtpanelen, of regenwater opvang. Ook zouden energieleveranciers mensen zonnepanelen aan kunnen bieden in de vorm van lease, waarbij het gebruik van een dak beloond wordt.

Partij voor Ouderen en Veiligheid: Eens

Het stimuleren van zonnepanelen is een goede zaak. Maar dit kan ook met goede voorlichting en niet alleen met subsidie.

ROSA: Oneens

De overheid heeft wel degelijk een functie in het stimuleren van alternatieve energie. Want de gemeente moet toezien op schone lucht. Zonnepanelen dragen bij aan vermindering van schadelijke stoffen. ROSA heeft veel lof voor al die mensen die hebben gekozen voor zonnepanelen op hun dak.

Christen Unie: Oneens

Juist in minder financiële tijden is investeren in de toekomst de weg uit de crisis. Dat kan ook door burgers en bedrijven een subsidie te verstrekken op zonnepanelen.

Partij voor de IJsbaan: Oneens

Met de ongewenste subsidie voor een windmolen kunnen duizenden zonnepanelen worden geplaatst. Het leasen daarvan heeft dan onze voorkeur waardoor uiteindelijk de subsidie weer naar de gemeente terugvloeit.

PB: Eens

Wij willen geld met voorrang besteden aan de mensen zelf, dan pas aan milieumaatregelen.

PvdA: Eens

Wat de PvdA betreft mogen meer windmolens langs het Noordzeekanaal komen. Daarmee kan schone energie worden opgewekt waar ook Zaanse inwoners van kunnen worden voorzien. Dit draagt bij aan onze ambities voor een klimaat-neutrale stad in 2020.

VVD: Oneens

Windmolens zijn lelijk, maken lawaai en verpesten het prachtige Noord-Hollandse landschap. Daarnaast kosten ze meer dan dat ze opleveren en dragen ze nauwelijks bij aan een beter milieu.

Zaanse Onafhankelijke Groepering: Geen van beide

Met het plaatsen van windturbines terughoudend zijn. De Z.O.G. verneemt steeds meer weerstand vanuit de bevolking. Dit wil niet zeggen dat we nergens meer een windmolen willen plaatsen, maar alleen wanneer er geen overlast optreedt. Wel zonnecollectoren bevorderen.

D66: Oneens

Dit wil de provincie niet. Laten we inzetten op wind op zee en/of andere vormen van duurzame energie. Er is bijvoorbeeld in Zaanstad veel restwarmte te benutten.

GroenLinks: Eens

Het rendement van windmolens is zeer hoog! Om onze samenleving duurzamer te maken, is het van groot belang om ook in te zetten op deze schone energiebron. GroenLinks vindt het belangrijk dat bewoners en bedrijven kunnen participeren én profiteren van duurzame projecten. Langs het Noordzeekanaalgebied is naar onze mening voldoende ruimte voor windmolens.

SP: Eens

Daar veroorzaken ze het minste overlast.

CDA: Eens

We zijn voor duurzame energie, maar windmolens hebben ook nadelen, daarom moet je zorgvuldig omgaan met plaatsen. Bijvoorbeeld op zee.

DZ: Oneens

Windmolens draaien op subsidie, niet op wind! Wij zullen ons tot het uiterste verzetten tegen de komst van windturbines op het land. Het huidige college van PvdA, VVD, GroenLinks en de Zaanse Onafhankelijke Groepering (ZOG), samen met wat meelopers, wil een groot aantal van die monstrueus hoge lawaaimakers in of bij onze dichtbevolkte stad plaatsen. Mocht u, inwoner van Zaanstad, de illusie hebben dat uw energierekening lager zal worden met de komst van die ondingen, dan heeft u het mis.

Zaanse Inwonerspartij: Oneens

Nee er staan er genoeg, het zijn horizonvervuilers en breng minder op dan waarop gerekend is. Ook de slagschaduw en de productie van geluid is storend.

Partij voor Ouderen en Veiligheid: Oneens

Dit geeft meer overlast dan rendement. Denk aan uitzicht en lawaai. Wij zien meer in zonnepanelen op de daken van gebouwen.

ROSA: Eens

Op de industrieterreinen langs het Noordzeekanaal kunnen nog veel meer windmolens komen. Helaas heeft het rechtse beleid van de provincie dit voorlopig onmogelijk gemaakt. De voorkeur van ROSA gaat uit naar windmolens waar de Zaanse inwoners aandeelhouder van kunnen zijn. Dan kunnen ze gelijk profiteren van schone en goedkopere energie.

Christen Unie: Eens

Het Noordzeekanaal is een goede locatie voor windmolens omdat de overlast voor woonwijken daar minimaal is.

Partij voor de IJsbaan: Oneens

Als deze windmolens zonder subsidie geplaatst worden en in werking kunnen zijn, is er weinig op tegen. De waarheid is anders en daarom is het beter naar een andere klimaatoplossing te zoeken.

PB: Eens

Als het uitzicht niet te zeer verstoord wordt, is het goed om zo meer schone energie op te wekken.

 

 

Hoe denken de partijen over deze stelling?Klik op een partijlogo om het standpunt en de toelichting per partij te bekijken.

 

Kies de partijen die u met elkaar wilt vergelijken